Pelasta Revonlahti tuulivoimalta!

AUTA PELASTAMAAN REVONLAHTI!

Revonlahden kyläläisillä on hätä, koska heidän pienen maalaiskylän alueelle suunnitellaan kokonaisuudessaan 122 tuulivoimalan rakentamista lähivuosien aikana kts tästä. Niiden koko on enimmillään jopa 5 MW, korkeus 220m ja ne kattavat yli 4000 hehtaaria kylän pinta-alasta (KTS. KUVAT). Tuulivoimalat aiheuttama infraääni on terveydelle haitallista ja useiden voimaloiden yhteisvaikutus altistaa kyläläiset vakaville terveyshaitoille.

Allekirjoita tämä adressi vastustaaksesi näitä tuulivoimahankkeita, jotka vaarantavat kyläläisten terveyden! Jo niistä yhdeksästä Vartinoja 1 tuulivoimalasta, jotka ovat jo pystyssä, on tullut hyvin monille asukkaille laajoja terveyshaittoja:

 -rytmihäiriöitä, verenpaineen nousua

-unihäiriöitä: nukahtamisvaikeuksia, huonontunutta unenlaatua

-korvavaivoja: painetta  korvissa, tinnitusta, korvatulehdusta-päänsärkyä, migreeniä

-pahoinvointia, väsymystä, huimaus- ja tasapaino-ongelmia sekä stressin lisääntymistä ja heikentynyttä stressinsietokykyä

Vastaavia oireita on havaittu myös useissa tieteellisissä tutkimuksissa, joissa on tutkittu tuulivoimaloiden terveysvaikutuksia. Terveyshaittoja on havaittu jopa yli 14 km päässä olevista tuulivoimaloista ja Revonlahdella lähimmät tuulivoimalat on kaavoitettu alle 1,5km päähän asutuksesta ja noin 4km päähän Revonlahden kylästä, jossa suurin osa asutuksesta sijaitsee. Katso tästä huolestuttavat kuvat ja tutkimustulokset!

Suurin tuulivoimaloiden terveyshaittoja aiheuttava tekijä ovat infraäänet, jotka syntyvät voimaloiden lapojen liikkeestä. Infraäänet ovat matalataajuisia ääniaaltoja, joita korva ei kuule, mutta jotka aiheuttavat mm. painetta korvissa ja stressiä lisääviä delta-aaltoja aivoissa. Kun tuulivoimaloita on useita, niiden aiheuttaman infraäänen määrä lisääntyy siinä määrin, että se luokitellaan fysikaaliseksi saasteeksi, jonka haittavaikutuksia voidaan pitää terveyden kannalta yhtä haitallisina kuin radioaktiivista säteilyä tai liiallista UV-säteilyä. 

Mainittakoon vielä, että niin laajoja tuulivoima-alueita, joita Revonlahdelle suunnitellaan, ei ole koskaan rakennettu ainakaan niin lähelle asutusta, joten emme tiedä mitä muita terveyshaittoja usean voimalan yhteisvaikutus aiheuttaa. Jopa ulkomailla sitä ihmetellään!

Haluamme korostaa, että emme vastusta tuulivoimaa energiantuotantomuotona, vaan sitä, että niitä rakennetaan liian lähelle asutusta, ja niin suuria määriä, että ne aiheuttavat terveyshaittoja kylän asukkaille.

 

Allekirjoita adressi ja auta pelastamaan Revonlahti!

Haluatko vaikuttaa enemmän? Voit antaa Siikajoen kunnalle sekä ELY-keskukselle mielipiteesi, muistutuksen ja valituksia tuulivoimahankkeista. Siitä lisätietoja Siikajoen kunnan sivuilla http://www.siikajoki.fi/, sekä Facebookissa Revonlahti 24h julkisessa ryhmässä.