Nukketeatterin opetus Turun Ammattikorkeakoulussa turvattava! / The puppet theatre department of Tur

Turun Ammattikorkeakoulun johto on yhdessä Turun kaupungin päättäjien kanssa päättänyt opetus- ja kulttuuriministeriön tavoiteneuvotteluissa lakkauttaa nukketeatterin koulutusohjelman Turun Taideakatemiassa. Taideakatemia on ainoa kandidaatin koulutusta nukketeatterissa antava taho Pohjoismaissa.

Henkilökuntaa tai opiskelijoita ei päätöstä tehtäessä ole kuultu, vaan päätöksen ovat tehneet kulttuurialaa ja koulutuspolitiikkaa ymmärtämättömät virkamiehet.

On täysin kestämätön ratkaisu lakkauttaa ainutlaatuinen, kansainvälistä mainetta niittänyt 32 opiskelijan koulutusohjelma ja näin luoda monotoninen osaamiskenttä tuleville esittävän taiteen ammattilaisille. Kulttuurin monimuotoisuutta tuhoamalla ei pitkälle päästä vuoden 2011 Kulttuuripääkaupungissakaan.

Nukketeatterikoulutus alkoi nykyisessä muodossaan Turussa vuonna 1999. Reilussa kymmenessä vuodessa koulutusohjelmasta on valmistunut lähes sata oman alansa huippuosaajaa, joiden osaamista ja koulutusta arvostetaan Euroopassa suuresti. Taideakatemian nukketeatterin koulutusohjelma on erittäin kansainvälinen, ja koulutusohjelmassa on opiskellut toistakymmentä eri kansallisuutta.

Turun Ammattikorkeakoulun hallitus on 11.5. pitämässään kokouksessa päättänyt lisätä Ammattikorkeakouluun 40 aloituspaikkaa ensi syksystä. Emme hyväksy uusien aloituspaikkojen lisäämistä samaan aikaan, kun koulu karsii niitä kulttuurista.

Tilalle on ehdotettu vuoden erikoistumisopintoja. Tämä on halventavaa sekä Turun koulutusta että koko nukketeatterialaa kohtaan, sillä se synnyttää mielikuvan, jonka mukaan nukketeatteri on kiva pikku harrastus, johon voi vuodessa kurssittautua.

Vaadimme Turun Ammattikorkeakoulun hallitusta ja Turun kaupunginvaltuustoa ottamaan uudestaan käsittelyyn nukketeatterin koulutusohjelman lakkauttamispäätöksen ja pyörtämään sen. Säilytetään se, mikä on ainutlaatuista!

*****************************************************************

The heads of Turku Polytechnic and Turku city have decided to discontinue the puppet theatre education of Turku University of Applied Sciences. This happened while negotiating with the ministry of Culture and Education. Turku puppet theatre department is the only school in Nordic countries to give BA-level education in puppet theatre.

Neither the staff nor the students were heard while making the decision, but the decicion was made by the officials not understang the culture- nor schoolingpolicy.

It is completely unbearable decision to discontinue unique, internationally appreciated programme. With it 32 students every two years it's hard to see what kind of savings could this decision bring – what we know is that it destroys the versatility of the 2011 Capital of Culture's culturefield.

Puppet theatre department stared in Turku Arts Academy in 1999. In ten years almost one hundred puppeteers have graduated from the department. The department is very international, and more than ten different nationalities have studied in the programme.

To replace the puppet theatre BA-degree, the board of Polytechnic suggested one year specialization studies on puppet theatre. This is degrading not only for the puppet theatre education of Turku, but for the whole field of puppet theatre, for it creates the idea of puppet theatre being a mere hobby you can learn in a one-year course.

We demand that the board of Turku Polytechnic and the Turku city counsil process the discontinuing decision again, and this time withdraw the decision. It's still not too late to fix the mistakes. We have to protect that what is unique!

***************************
What to fill in:

Etunimi - First name
Sukunimi - Surname
Paikkakunta - City


Sähköposti - email

Sähköpostiosoitteen näkyvyys - would you like to show your email adress?
Kyllä - Yes, Ei - No

Saako nimesi julkaista netissä? - Do you allow your name to be shown in the petition on the internet?
Kyllä - Yes, Ei - No
*****************************************