Pallas säästettävä lisärakentamiselta

************************************************

ADRESSI ON LUOVUTETTU EDUSKUNNALLE 2.4.2009.

NIMIEN KERÄYS ON PÄÄTTYNYT.

KIITOS KAIKILLE ALLEKIRJOITTAJILLE!


************************************************

Eduskunnalle

Me allekirjoittaneet vetoamme Suomen Eduskuntaan, jotta laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta säilytettäisiin nykyisellään. Pyydämme, että Eduskunta ei hyväksyisi lakiesitystä, joka sallisi yksityisen yrityksen rakentaa lisää hotelli-, ravintola-, pysäköinti- tai muita matkailurakenteita nykyisen kansallispuiston alueelle.

Perusteluina vetoomuksellemme esitämme Eduskunnalle kunnioittavimmin seuraavaa:

1) Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on perustettu säilyttämään alueen luonnonarvot ja takaamaan matkailijoille mahdollisuus nauttia alueesta luonnontilaisena. Lisärakentamisen salliva lakiesitys aiheuttaisi luonnolle häiriötä. Siksi se olisi vastoin kansallispuiston perustamistarkoitusta.

2) Pallas on poikkeuksellinen paikka Lapissa sikäli, että jylhään tunturimaisemaan sijoitettu hotelli on pysynyt pienimuotoisena, ja sellaisena siitä on tullut monelle suomalaiselle läheinen.

3) Työllisyyden ja matkailun etujen toteutumiseen Lapissa on myös muita keinoja kuin esitetyn lain muutoksen mahdollistama kansallispuiston alueelle rakentaminen.

4) Lakiesityksen sisältö pähkinänkuoressa on, että yksityiselle yritykselle myönnettäisiin erivapaus rakentaa kansallispuiston sisäpuolelle ja siten mahdollisesti heikentää kansallispuiston luonnonarvoja. Tämän hyväksyminen voisi madaltaa kynnystä yksityisten yritysten harjoittaman rakentamisen sallimiseen muissa kansallispuistoissa.

5) Kannatamme sitä, että kansallispuistosta vastaava valtion viranomainen Metsähallitus ylläpitää ja tarvittaessa lisärakentaa luonnossa liikkumista palvelevia rakenteita, kuten mahdollisen uuden opastuskeskuksen ja yleisökäymälöitä. Huomautamme kuitenkin, että jo nykyinen lainsäädäntö sallii nämä, joten niihin ei tarvita lain muuttamista.

Pallaksen alueen ainutlaatuisen arvon säilyttämiseksi vetoamme siis kunnioittavasti Eduskuntaan, jotta se säilyttäisi Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa suojaavan lainsäädännön muuttumattomana.

******

Adressi luovutetaan eduskunnalle 2.4.2009.

******

Haluatko tehdä muutakin Lapin luonnon suojelemiseksi? Myös Hammastunturin erämaa tarvitsee apuasi. Kutturasta Repojoelle suunniteltu uusi tie halkaisisi Hammastunturin erämaa-alueen kahtia. Hyöty olisi käytännössä olematon, mutta haitat luonnolle sitäkin suuremmat. Lue lisää ja allekirjoita adressi:

http://www.adressit.com/kuttura-repojoki-tiehankeHelena Telkänranta, Pelasta Pallas -liike    Ota yhteyttä adressin tekijään