Pelastetaan Kolin Ryynäsen kansainvälinen taiteilijaresidenssi!

simppeli_harmaa.jpg

 

 

Adressi Kolin kulttuuriseura ry:n kansainvälisen taiteilijaresidenssin tulevaisuuden turvaamiseksi

 

Kolin Ryynäsen kansainvälinen taiteilijaresidenssi on toiminut Kolin Ryynäsen kiinteistön päärakennuksessa vuodesta 1999. Suomen valtio hankki ja kunnosti Kolin Ryynäsen kiinteistön 1990-luvulla taiteen ja kulttuurin käyttöön, ja Kolin kulttuuriseura ry on ylläpitänyt kiinteistössä taiteilijaresidenssiä siitä lähtien. Suositun taiteilijaresidenssin merkitys Kolin kyläyhteisölle, Pohjois-Karjalan maakunnalle ja kansainvälisesti on suuri ja tunnustettu laajalti. Metsähallitus on 16.3.2023 ilmoittanut Kolin kulttuuriseuralle tehneensä päätöksen irtisanoa 24 vuotta voimassa olleen vuokrasuhteen ja vuokraavansa residenssitilat ravintolatoimintaan päättäen näin yleishyödyllisen ja arvostetun yhdistyksen toimintaedellytykset Kolilla. Tämä adressi vaatii Kolin Ryynäsen taiteilijaresidenssin säilyttämistä ja tulevaisuuden turvaamista. 

 

Kolin kansallispuisto perustettiin vuonna 1991, ja vuosikymmenen lopulla ympäristöministeriö esitti Kolin keskustassa sijaitsevan Kolin Ryynäsen kiinteistön ostamista ja kunnostamista taiteen ja kulttuurin käyttöön sekä kansainvälisen taiteilijaresidenssin perustamista kiinteistöön. Kiinteistön päärakennuksen toiseen kerrokseen kunnostettiin 58 neliömetrin ateljeetila ja samankokoinen asunto residenssitaiteilijoita varten. Kolin Ryynäsen kiinteistö on Metsähallituksen omistama ja Metsähallitus vuokraa kiinteistön tiloja tällä hetkellä kolmelle toimijalle: Kolin kulttuuriseuralle (päärakennuksen yläkerta: taiteilijaresidenssi), Kolin kotiseutuyhdistykselle (ulkorakennus: kotiseutumuseo) sekä Koli Companies Oy:lle (päärakennuksen alakerta ja aitta: ravintola- ja majoitustoiminta). Taiteilijaresidenssi ja kotiseutumuseo ovat toimineet kiinteistössä vuodesta 1999 alkaen. Koli Companies Oy aloitti vuokrasuhteensa vuonna 2013. 

 

Kolin kulttuuriseura ry perustettiin syksyllä 1999 ylläpitämään vasta valmistunutta taiteilijaresidenssiä, ja residenssi on toiminut yhtäjaksoisesti siitä lähtien. Taiteilijaresidenssi on hyvin suosittu niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Hakemuksia residenssiin tulee vuosittain reilu 50. Seura tarjoaa taiteilijoille kuukauden pituisia residenssijaksoja ja taiteilijoita ja työryhmiä residenssissä vierailee vuosittain noin 12.  

 

Kolin kulttuuriseuran tarkoitus on ylläpitää elävää kulttuurielämää Kolilla.  Seuran toiminnan ydin on suosittu taiteilijaresidenssi, jonka ympärille yhdistyksen muu toiminta rakentuu. Taiteilijaresidenssivieraiden tuella seura järjestää Kolilla vuosittain useita kulttuuritapahtumia, jotka ilahduttavat niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoitakin. Pelkästään vuonna 2022 Kulttuuriseura järjesti 34 erilaista kulttuuritapahtumaa ja näyttelyä Kolilla. Kulttuuriseura hoitaa Kolin luontokeskus Ukon taidenäyttelytoimintaa, järjestää taidenäyttelyitä Kolin Ryynäsen kiinteistössä sekä lukuisia konsertteja, esityksiä ja työpajoja niin residenssillä, Kolin yhtenäiskoululla kuin muissakin kylän tiloissa.

 

Taiteilijaresidenssin mahdollistamien kulttuuritapahtumien merkitys Kolin kylän asukkaille ja matkailijoille on merkittävä. Monipuolisten taiteilijavieraiden seurassa kolilaiset pääsevät nauttimaan kulttuurielämyksistä, osallistavasta vuorovaikutuksesta ja vaikutteista. Kulttuuriseura painottaa taiteilijavalinnoissaan yhteisöllisyyttä ja kyläläisten osallistamista. Harvaan asutulla alueella yhteisöllisellä kulttuuritoiminnalla on suuri yksinäisyyttä torjuva ja hyvinvointia vahvistava merkitys. Kolilla vierailee vuosittain yli 200 000 matkailijaa, ja Kulttuuriseuran toiminnalla on myös Kolin matkailua ja elinkeinoelämää tukeva vaikutus. Seuran järjestämiin taidenäyttelyihin ja kulttuuritapahtumiin osallistuu vuosittain tuhansia henkilöitä.

 

Erityisen tärkeää Kulttuuriseuran toiminta on Kolin yhtenäiskoulun kulttuurikasvatuksen kannalta. Lapset ja nuoret ovat yksi Kulttuuriseuran keskeisistä kohderyhmistä ja taiteilijaresidenssin toiminnan avulla Kolin yhtenäiskoulun oppilaille tarjoutuu mahdollisuus taiteen ja kansainvälisyyden kohtaamisen omassa oppimisympäristössään.  Kulttuuriseura pyrkii vuosittain valitsemaan residenssiin taiteilijoita, joiden hankkeet kohdistuvat erityisesti lapsiin ja nuoriin. Seuran tulevaisuudenkuva on, että Kolin lapsista ja nuorista – syrjäisestä ja harvaanasutusta kasvuympäristöstään huolimatta – kasvaa ennakkoluulottomia, hyvällä itsetuntemuksella varustettuja ja kulttuuria arvostavia aikuisia. Tämän vuoksi on tärkeää, että lapset ja nuoret saavat kokemuksia taiteen ja kulttuurin tarjoamista elämyksistä omassa elinympäristössään.

 

Kolin Ryynäsen taiteilijaresidenssi on tärkeä Kolin kyläyhteisölle, mutta taiteilijaresidenssillä on myös laajempi merkitys. Kolin kansallismaisema on inspiroinut taiteilijoita jo 1800-luvun lopulta lähtien ja näkymä Ukko-Kolilta on ikuistettu esimerkiksi Albert Edelfeltin, Eero Järnefeltin, Akseli Gallen-Kallelan, Venny Soldan-Brofeldtin ja Pekka Halosen teoksiin. Tämän lisäksi Kolilta inspiraatiota ovat hakeneet muun muassa Juhani Aho ja I.K. Inha. Jean Sibelius kirjoitti päiväkirjaansa Kolin vierailun jälkeen vuonna 1909: “Kolilla. Yksi elämäni suurimmista kokemuksista. - -”. Joukkoa maamme merkittävimpiä taiteilijoita seurasivat matkailijat. Taide on tärkeä osatekijä Kolin kehittymisessä yhdeksi Suomen matkailuvalteista, joka se yhä tänä päivänä on. Kolin Ryynäsen taiteilijaresidenssin toiminta jatkaa tätä yli satavuotista perinnettä. Taiteilijaresidenssi mahdollistaa yhä tänä päivänä lukuisten taiteilijoiden inspiroitua Kolista ja työskennellä kansallismaisemassamme taiteen tekemiseen kunnostetuissa tiloissa. Kolin Ryynäsen taiteilijaresidenssin vaikutus heijastelee koko Pohjois-Karjalan maakuntaan ja ulkomaille asti. Viimeisen 24 vuoden aikana sadat taiteilijat ovat vierailleet taiteilijaresidenssissä ja vieneet palan Kolia mukanaan. Kolin ja Pohjois-Karjalan tunnettavuuden ja näkyvyyden kannalta Kolin taiteilijaresidenssitoiminnalla on huomattava merkitys niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti.  

 

Kolin Ryynäsen kansainvälisen taiteilijaresidenssin toiminta on uhattuna

 

Metsähallitus on 16.3.2023 lähettänyt Kolin kulttuuriseuralle kirjeen, jonka mukaan Metsähallitus on päättänyt harkinnan jälkeen vuokrata Kolin Ryynäsen yläkerran ravintolatoimintaan. Tämä edellyttää Kolin kulttuuriseuran vuokrasopimuksen irtisanomista. Kirjeen mukaan liiketoiminta ja kulttuuri eivät sinänsä ole Metsähallituksessa missään arvojärjestyksessä eivätkä niihin liittyvät periaatteet suoraan sanele ratkaisua vaan irtisanomisen syyt ovat yhtäältä yhdenvertaisuuteen liittyviä, toisaalta käytännöllisiä. Kirjeen mukaan Metsähallituksella on velvollisuus periä samansuuruista, käypää vastiketta kaikista luovuttamistaan kiinteistöistä, vuokraajasta riippumatta ja vuokran tulee yleensä olla sidoksissa kiinteistön arvoon. Kirjeen mukaan tällä hetkellä, ja jo useiden vuosien ajan, Kulttuuriseuralta ei ole peritty vaatimusten mukaista vuokraa. Kirjeen mukaan Metsähallitus pitää kiinteistöstä saatavaa vuokraa erittäin oleellisena rakennuksen ylläpidon kannalta, ja edellyttää myös vuokraajan osallistuvan osaltaan kiinteistöstä huolehtimiseen. Kirjeen mukaan vuokratulot ovat ainoa rahoitus, jolla kiinteistöä voidaan hoitaa sen arvo säilyttäen. Näistä syistä päärakennuksen alakertaa vuokraava yritys Koli Companies Oy nähdään sopivampana vuokralaisena kiinteistölle.

 

Metsähallitus on täten päättänyt irtisanoa Kolin kulttuuriseuran 24 vuotta voimassa olleen vuokrasopimuksen vedoten käytännöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen tilanteessa, jossa Kolin kulttuuriseura on noudattanut voimassa olevaa vuokrasopimusta koko vuokrasuhteensa ajan. Vuokranantajalla olisi milloin vain näiden 24 vuoden aikana ollut mahdollisuus tarkastaa vuokraehdot ja korottaa vuokraa, mutta näin ei ole tapahtunut. Tämän sijaan Metsähallitus on päättänyt irtisanoa Kulttuuriseuran vuokrasopimuksen. 

 

Metsähallitus on lisäksi viestinyt, että syy Kulttuuriseuran vuokrasuhteen irtisanomiseen on huoli alakerran ravintolan elinkelpoisuudesta. Metsähallituksen mukaan heillä on huoli, että jos koko päärakennusta ei luovuteta ravintolayrityksen käyttöön, ravintola ei mahdollisesti olisi elinkelpoinen ja Metsähallitus saattaisi menettää vuokralaisensa. Metsähallitus on huolissaan, että Kolin Ryynäsen alakerran tiloihin voisi olla tässä tilanteessa vaikea löytää uutta vuokralaista. Kolin kulttuuriseuran irtisanomista perustellaan käytännöllisyydellä ja toisaalta yhdenvertaisuudella, mikä kuulostaa ristiriitaiselta ottaen huomioon, että tällä hetkellä Kolin kulttuuriseura ja alakertaa vuokraava Koli Companies Oy toimivat kiinteistössä menestyksekkäästi yhdessä. Metsähallituksen mukaan yhdenvertaisuus kiinteistössä toteutuu siten, että Kolin kulttuuriseuran vuokrasopimus irtisanotaan ja Koli Companies Oy saa koko päärakennuksen käyttöönsä. 

 

On kyseenalaista, että alakerran ravintolan elinkelpoisuus olisi uhattuna ilman toiminnan laajentamista taiteilijaresidenssin tiloihin ottaen huomioon, että Koli Companies Oy:n liiketoiminta on ollut hyvin menestyksekästä. Suomen Asiakastieto Oy:n tietojen mukaan, yrityksen liikevoitto viime tilikaudelta oli 21 000 euroa (31.10.2022)  ja sitä edellisen kahden tiedossa olevan tilikauden liikevoitot 112 000 euroa (31.10.2020) ja 77 000 euroa (31.10.2019). On siis ristiriitaista väittää, että kiinteistön yläkerran haltuun ottaminen ja yleishyödyllisen yhdistyksen pois ajaminen olisi ainoa keino säilyttää suosittu ravintola ja menestyksekäs yritys elinkelpoisena. Metsähallitus tukee yritystä muun muassa juuri käynnissä olevalla eduskunnan tulevaisuusinvestointirahoituksella toteutetettavalla kustannusarvioltaan noin 140 000 euron suuruisella remontilla, joka osaltaan parantaa ravintolan elinkelpoisuutta. Remontti  on räätälöity Koli Companies Oy:n tarpeisiin ja se kohdistuu yrityksen vuokraamiin tiloihin kiinteistössä.

 

Koli kehittyy tällä hetkellä kovaa vauhtia, mistä on todisteena muun muassa vuosittain kasvavat matkailijamäärät: 251 400 (2022), 256 900 (2021), 236 000 (2020), 201 800 (2019) ja 190 900 (2018). Suomen neljänneksi suosituimman kansallispuiston paikallistaloudelliset vaikutukset olivat 24,3 miljoonaa euroa vuonna 2022. Kolin positiivisesta kehityksestä kertoo myös Lieksan kaupungin Kolin kylän kaavoitusprosessi sekä Pohjois-Karjalan Osuuskaupan uusi 130 huoneen hotelli, joka nousee parhaillaan Kolin Ryynäsen viereen. Hotelli avautuu ensi kesänä, ja on oletettavaa, että hotellivieraat tulevat käyttämään myös Kolin Ryynäsen palveluja. On vaikea käsittää, miten tällaisessa tilannekuvassa Kolin Ryynäsen päärakennuksen yläkerran haltuunotto olisi ainoa tapa säilyttää alakerran ravintola elinkelpoisena. Jos näin syystä tai toisesta sitten olisikin, Metsähallituksen huoli uuden vuokralaisen löytämisestä keskeisellä paikalla sijaitsevalle kiinteistölle on turha. On yleisesti tiedossa, että Kolilla on pula vapaista yritystiloista, ja matkailun kehittyessä tarve tulee kasvamaan entisestään. 

 

Metsähallitus on viestinyt, että Kolin kulttuuriseura ry ei olisi valmis maksamaan käypää vuokraa koko Ryynäsen päärakennuksesta. Tämä on erikoinen väite, sillä Metsähallitus ei ole koskaan keskustellut Kolin kulttuuriseura ry:n kanssa koko Ryynäsen päärakennuksen vuokraamisesta. Kolin kulttuuriseura ry ei ole koskaan esittänyt kiinnostusta saada koko Kolin Ryynäsen kiinteistö hallintaansa vaan on tyytyväinen vuokraamiinsa tiloihin Kolin Ryynäsen päärakennuksen yläkerrassa. Metsähallituksen yhteydenottoihin Kolin kulttuuriseura ry on vastannut olevansa valmis keskustelemaan niin vastaavien tilojen vuokraamisesta muualta kuin vuokran tarkistamisestakin. 

 

Metsähallitus on ehdottanut Kolin kulttuuriseuralle keväällä 2021 tilojen vuokraamista Mattilan tilalta. Tämä olisi tarkoittanut huoneen tai kahden vuokraamista Mattilan tilan silloiselta yrittäjältä. On sanomattakin selvää, että kyse ei olisi ollut nykyistä residenssiä vastaavista tiloista ottaen huomioon, että vuokrattavat huoneet eivät olisi soveltuneet taiteelliseen työskentelyyn ja ne olisivat olleet Kolin kulttuuriseuran käytössä vain osan vuodesta. Toisen kerran Metsähallitus ehdotti Kulttuuriseuralle Mattilan tilaa residenssiksi, kun tilan yrittäjä vaihtui syksyllä 2022. Tällöin Kulttuuriseura olisi voinut osallistua koko Mattilan kiinteistöä koskevaan kilpailutukseen, ja seuralla olisi ollut noin kuukausi aikaa laatia liiketoimintasuunnitelma tilan ylläpitämiseksi, mihin vapaaehtoispohjalla toimiva yhdistys ei näin lyhyellä varoitusajalla pystynyt reagoimaan. Kulttuuriseura on jatkuvasti viestinyt Metsähallitukselle olevansa avoin uusien vastaavien tilojen kartoittamiseen, mutta Metsähallituksen tähän asti ehdottamat vaihtoehdot eivät olisi mahdollistaneet residenssitoiminnan jatkuvuutta.  

 

Taiteilijaresidenssin toiminta on turvattava

 

Metsähallituksen perustelu Kulttuuriseuran vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja koko päärakennuksen vuokraamista Koli Companies Oy:lle yhdenvertaisuuden nimissä kuulostaa ristiriitaiselta. Tällä hetkellä Kolin kulttuuriseura ry ja Koli Companies Oy toimivat menestyksekkäästi kiinteistössä yhdessä. Kolin kulttuuriseura on ollut Kolin Ryynäsen kiinteistön vuokralainen Metsähallituksen koko omistajuuden ajan ja kiinteistö on alunperin hankittu ja korjattu verovaroin taiteen ja kulttuurin käyttöön. Kolin kulttuuriseura on tehnyt yhteistyötä Metsähallituksen kanssa jo 24 vuoden ajan hoitaen muun muassa Kolin luontokeskus Ukon näyttelytoimintaa.  On valitettavaa, että Metsähallitus on halukas luopumaan tästä yhteistyöstä perusteenaan huoli hyvin menestyvän ravintolan elinkelpoisuudesta tilanteessa, jossa Kolin matkailu- ja talousnäkymät kehittyvät varsin positiiviseen suuntaan. 

 

Kolin kulttuuriseura ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, joka tuottaa kulttuuripalveluja Kolin alueen väestölle ja matkailijoille. Kulttuuriseuran toiminnan merkitys Kolin yhteisölle ja erityisesti Kolin yhtenäiskoululle on tunnustettu niin Lieksan kaupungin kuin Kolin yhtenäiskoulun taholta, minkä lisäksi taiteilijaresidenssin merkitys koko Pohjois-Karjalan maakunnalle on tunnustettu Taiteen edistämiskeskuksen sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimesta. Metsähallitus on esittänyt, että heillä on velvollisuus periä samansuuruista, käypää vastiketta kaikista luovuttamistaan kiinteistöistä vuokraajasta riippumatta. Metsähallitus edustaa valtion liikelaitoksena Suomen valtiota, ja Kulttuuriseura pitää tällaista vaatimusta valtion edustajalta kohtuuttomana ottaen huomioon että taide- ja kulttuuritoiminta eivät ole yhdenvertaisessa asemassa liiketalouden harjoittamisen kanssa. Taide ja kulttuuri eivät tähtää voiton tavoitteluun kuten Kolin Ryynäsen alakertaa vuokraava osakeyhtiö. Suomen valtio on jo kertaalleen osoittanut, että se haluaa tukea taiteilijaresidenssin toimintaa Kolilla, koska se on ostanut ja kunnostanut Kolin Ryynäsen kiinteistön verovaroilla taiteen ja kulttuurin käyttöön. Verovaroin taiteelle ja kulttuurille hankitun ja kunnostetun rakennuksen luovuttaminen ravintolayrityksen käyttöön ja taiteilijaresidenssitoiminnan päättäminen rakennuksessa ei edistä toimijoiden yhdenvertaisuutta. 

 

Me allekirjoittaneet vaadimme Kolin Ryynäsen taiteilijaresidenssin säilyttämistä ja tulevaisuuden turvaamista. Taiteilijaresidenssin merkitys niin Kolin kyläyhteisölle, Pohjois-Karjalan maakunnalle kuin kansainvälisesti on erittäin suuri ja tunnustettu laajalti. Vaadimme Metsähallitusta arvioimaan uudelleen, onko Kolin kulttuuriseura ry:n vuokrasopimuksen irtisanominen Kolin Ryynäsen kiinteistössä perusteltua.

 Linkki Kolin kulttuuriseura ry:n kotisivuille ja asiasta annettuihin lausuntoihin

 


Kolin kulttuuriseura ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kolin kulttuuriseura ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…