PELASTETAAN SAARIJÄRVELÄISTEN MUSEO

PELASTETAAN SAARIJÄRVELÄISTEN  MUSEO

Saarijärven valtakunnallisesti merkittävän museon toiminta on vaarantumassa kaupunginjohtajan ja -hallituksen esityksellä (20.11.2017), jossa ei myönnettäisi Saarijärven Museotalo Oy:n hakemalle museon peruskorjaukseen ja laajennukseen tarkoitetulle lainalle kaupungin takausta. Sen sijaan tutkittaiisiin mahdollisuutta sijoittaa museon toimintoja muihin tiloihin ja  museorakannukselle uusia käyttömahdollisuuksia. Tämä voi merkitä museon 30-vuotisen työn valumista hiekkaan. Esitys  uhkaa myös museon kautta tapahtuvaa saarijärveläisen kulttuurin ja taiteen tukemista ja esille nostamista.

Museonjohtaja Kari Kotilainen on ansiokkaasti perustellut museon peruskorjauksen tarvetta, yrittänyt kertoa päättäjille museon merkityksestä, maineesta ja valtavasta näkymättömästä työstä Saarijärven kulttuuriperinnön tallentamiseksi ja vaalimiseksi. Näitä perusteluja päättäjille ei ole riittävästi esitelty. Museon peruskorjaus on myös saamassa 600 000 euron valtionavustuksen ja 200 000 euroa Heralan taidesäätiöltä.

Me allekirjoittajat vetoamme kaupungin päättäjiin museon peruskorjauksen ja museotoiminnan säilyttämisen puolesta. Haluamme uskoa, että Saarijärvi on kulttuuripitäjä!


PRO SAARIJÄRVEN MUSEO    Ota yhteyttä adressin tekijään