Pelastetaan Sompasauna! Adressi maailman julkisimman saunan puolesta

Me allekirjoittaneet haluamme ilmaista voimakkaan tukemme Sompasaunan säilyttämiselle tärkeänä osana Helsingin kaupunkikulttuuria.

Pyydämme, että Helsingin kaupungin päättäjät ja viranomaiset tekisivät kaikkensa Sompasaunan säilyttämiseksi. Saunan kulttuurillinen merkitys ja sen tarjoamat hyödyt kaupunkilaisille ovat kiistattomat. Saunan tarinan päättyminen heikentäisi pääkaupunkimme monimuotoisuutta ja kaventaisi kaupunkilaisten mahdollisuuksia nauttia saunomisen ja kylpemisen terveyshyödyistä maksuttomasti sekä matalalla kynnyksellä. Sompasaunalla on suuri merkitys psyykkisen hyvinvoinnin edistäjänä ja yhteisöllisyyden rakentajana.

Sompasaunan kaikille avoimet saunat ovat olleet kuumana jo yli kymmenen vuotta ja sillä on tärkeä rooli osana kaupungin saunaperinnettä. Toiminta on ponnistanut kaupunkilaisten omasta aloitteesta ja se on edelleen kävijöidensä täysin ylläpitämä ja kustantama. Sompasauna on tarjonnut jo yli kymmenen vuoden ajan yhteisöllisen kohtaamispaikan, jonka lauteilla kävijät kohtaavat ilman titteleitä ja klumeluureja, edesauttaen osaltaan muutosta sosiaalisesti kestävämpään elämäntapaan.

Sompasaunan toiminta on vaikuttanut positiivisesti Helsingin kaupunkikuvaan. Kävijöitä on vuositasolla yli 100 000 ja kansainvälisen medianäkyvyyden vuoksi Sompasauna onkin ollut kaupungille matkailuvaltti. Saunan uniikki luonne on maailmalla tunnettu ja ihailtu.

Tälläistä ei kerta kaikkiaan ole missään muualla maailmassa.

Valitettavasti Sompasaunan tulevaisuus on nyt uhattuna. Kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen paineet ovat kasvaneet Verkkosaaressa ja alueelle on suunniteltu uusia asuin- ja liikerakennuksia. Tämä uhkaa Sompasaunaa ja sen toiminnan ainutlaatuista luonnetta. Sompasaunalle tulee löytää ensi talven aikana uusi paikka, koska joudumme muuttamaan Verkkosaaren rakennusprojektien tieltä. Tarvitsemme uuden kodin.

Odotamme, että Helsingin kaupunki osoittaisi konkreettisilla toimillaan oman kestävän kaupunkikehityksen strategiansa todeksi, jossa halutaan rakentaa kaupungin omaleimaisuutta, tehdä kaupungista houkuttelevampi matkailijoille, edistää kaupunkilaisten osallisuutta, kasvattaa kulttuurista ymmärrystä, vähentää eriarvoisuutta sekä edistää kaupunkilaisten sitoutumista kotipaikkaansa.

Sompasaunan säilyttäminen on askel kohti kestävää kaupunkikehitystä, joka ottaa huomioon paikallisen kulttuuriperinnön ja asukkaiden tarpeet. Me allekirjoittaneet pyydämme, että toimitte välittömästi tämän asian puolesta ja teette kaikkenne Sompasaunan säilyttämiseksi ja pysyvän toiminnan mahdollistamiseksi.

Sompasauna on osa Helsinkiä ja kuuluu jatkossakin Helsinkiin.


Iida Korpela / Sompasaunaseura ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Iida Korpela / Sompasaunaseura ry näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…