Pelastetaan Sotkamon kyläkoulut

Sotkamon kunta on päättänyt jatkaa Naapurinvaaran, Pohjavaaran ja Kontinjoen koulujen toimintaa toistaiseksi.

Sotkamon kylät kiittävät kaikkia adressin allekirjoittaneita!

********************************************************

Pelastetaan Sotkamon kyläkoulut ja elävä maaseutu!

 
Sotkamon kouluverkko on taas tarkastelun alla: Pohjavaaran, Naapurinvaaran, Kontinjoen ja Pohjois-Tipaksen kyläkoulut ovat lakkautusuhan alla. Kunnan talouden tasapainottamista ja koulutoimen tehostamista suunnitellaan tehtävän kaikkein pienimpien koululaisten kustannuksella. Kouluja ehdotetaan keskitettäväksi taajamiin kunnassa, jossa 42% väestöstä elää taajama-alueen ulkopuolella.
 
Uudistettu opetussuunnitelma korostaa mm. laaja-alaista oppimista, aktiivisen kansalaisen roolia yhteiskunnassa sekä oppivan yhteisön merkitystä. Maaseudulla toimivat lähikoulut ja yhdysluokat ovat lasten kannalta hyvä ratkaisu: kyläyhteisö tarjoaa lapsille toimintaympäristön, jossa tietoja, taitoja ja ihmisenä kasvamista voi harjoitella turvallisesti.

Lähikoulu on pienen oppilaan etu. Maaseudun lasten ja vanhempien lisäksi se palvelee koko kylää ja kuntaa pitäen maaseudun elinvoimaisena. Lapsiperheiden eläminen keskellä sinisiä vaaroja ja aavoja peltoja mahdollistuu tarjoamalla koululaisille perusopetus kodin lähistöllä. Kylien elinvoimaisuuden säilyttäminen on Sotkamon kunnan imagolle elintärkeä asia.
 
Allekirjoittamalla adressin kerrot kunnan päättäjille, että Sotkamon elinvoimaiset kyläkoulut tulee säilyttää ja pitää maaseutu elinvoimaisena.

Pohjavaaran seutu ry    Ota yhteyttä adressin tekijään