Perusteettomat Covid-19 -toimenpiteet lopetettava Suomessa

Vetoomus totuuden julkaisemiseksi Covid-19-tartuntojen ja kuolemien määrästä sekä perustelemattomien Covid-19-rajoitusten lopettamiseksi Suomessa

kuva_2020-12-13_200756.pngKuvassa World Freedom Alliancen perustajajäsenet marraskuun alussa 2020: WFA on maailmanlaajuinen lääkäreiden, tiedemiesten ja asianajajien liittoutuma vahingollisia ja valheellisia Covid-19-toimenpiteitä vastaan.

ONKO COVID-19 SUOMESSA VAARALLISEMPI KUIN INFLUENSSAAN?

Marraskuussa ilmoitettiin koko Suomessa 41 koronaan liittyvää kuolemaa, mutta kuinka moni niistä oli todella Covid-19-sairauden aiheuttamia? Kuinka monessa oli taustalla tieteellisesti pätevä Covid-19-diagnoosi? Viimeisten vuosien aikana marraskuussa on Suomessa kuollut keskimäärin n. 4500 ihmistä, (lähde: tilastokeskus).

HUS:n apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoo, että "influenssaan ja sen aiheuttamiin komplikaatioihin arvioidaan vuosittain kuolevan Suomessa 500–2000 ihmistä. Lisäksi influenssa voi laukaista sydäninfarktin, aivoinfarktin ja sydämen vajaatoiminnan pahenemisen ja niihin menehtymisen. Nekin ovat influenssan laukaisemia kuolemia, mutta eivät sellaisiksi rekisteröidy, jos influenssaa ei ole osattu epäillä."

Influenssakuolleisuuden huippuvuonna 2018 näitä influenssan laukaisemia kuolemia on siis oletettavasti ollut keskimäärin yli 150 kuukaudessa, ja marraskuussa siis vähintään tätä luokkaa. Missä olivat kokoontumisrajoitukset ja maskisuosistukset silloin? Kun verrataan tätä n. 20 - 30 mahdollisesti koronan laukaisemaan kuolemaan, nähdään, miten lievästä epidemiasta on kyse.

OVATKO TIEDOT EPIDEMIAN TARTUNTAMÄÄRISTÄ JA TAUTITAPAUKSISTA LUOTETTAVIA?

PCR-testiä ei ole tarkoitettu diagnoosin tekemiseen, kuitenkin Suomessa Covid-19 merkitään kuolintodistukseen, jos edeltävän kuukauden aikana on saatu positiivinen PCR-testitulos. Kansainväliset asiantuntijat sanovat testin antavan vähintään 1%-2% vääriä positiivisia tuloksia. Jos levinneisyys on 1% luokkaa (kuten Suomessa ilmeisesti on tilanne), tällöin esim. marraskuussa tehdyistä 400 000 testistä (lähde: THL) 4000 olisi vääriä positiivisia, ja oikeita tartuntoja olisi ilmoitetun 9000 sijasta vain 5000! Kuitenkin PCR-testin perusteella määrätään terveitä ihmisiä karanteeniin.

Asiantuntijat kertovat, että jos positiivinen tulos on saatu 35 tai useammalla monistuskierroksella (testin Ct-arvo), väärän positiivisen tuloksen todennäköisyys on jopa yli 90%. PCR-testin Ct-arvo on siis keskeinen tekijä sen arvioimisessa, onko testatulla todella kehossaan aktiivista, tarttuvaa SarsCov2-virusta. THL ei kuitenkaan julkaise käyttämiensä testien Ct-arvoja tartuntatapausten yhteydessä. Positiiviinen testitulos, vaikka olisi varmakin, ei ole Covid-19-tapaus ellei testattu ole oirehtiva ja diagnoosi on varmennettu muillakin menetelmillä kuin PCR-testillä. Mihin siis perustuvat THL:n tilastoissa mainitut "tautitapaukset"? (Lähteissä lisää tietoa PCR-testeistä.)

MIKÄ ON COVID-19:N TODELLINEN TARTUNTAKUOLLEISUUS?

Testejä oli otettu 1.9. mennessä 750 tuhatta ja 30.11. mennessä 2 miljoonaa, näiden kolmen kuukauden aikana yhteensä 1,24 miljoonaa. Näistä on ilmoitettu positiivisiksi 17937 (1,45%), ja koronaan liittyviä kuolemia 63 (lähde: THL). Jos kaikki 4,8 miljoonaa vielä 1.9. testaamattomista suomalaisista olisi testattu, samalla levinneisyydellä positiivisia olisi 0,0145 x 4,8 milj. = 69000. Covid-19-positiiviset kuolemat eivät ole jääneet huomaamatta, joten tapauskuolleisuus 1.9. -30.11. välillä olisi tällöin:

IFR = 63 / 68000 = 0,09%

(Jos väärät positiiviset ja epätarkat kuolemansyyn määritelmät huomioidaan, prosenttiluku ei oleellisesti muutu, koska sekä tartunnat että kuolemat tuolloin vähenevät.)

Asiaa valaisee WHO:n sivuillakin julkaistu Stanfordin yliopiston epidemiologian professorin John Ioannidiksen vertaisarvioitu tutkimus: "Across 51 locations, the median COVID-19 infection fatality rate was 0.27% (corrected 0.23%): the rate was 0.09% in locations with COVID-19 population mortality rates less than the global average (< 118 deaths/million)."

Suomi kuuluu näihin matalan Covid-kuolleisuuden maihin, joihin pätee tämän tutkimuksen ilmoittama 0,09% tartuntakuolleisuus - mitä myös edellä esitetyt laskelmat tukevat syksyllä 2020.

Lisäksi influenssa näyttää tänä vuonna jääneen hyvin vaisuksi, ja vuoden kokonaiskuolleisuus on jäämässä keskimääräistä matalammaksi - samoin on tilanne Ruotsissa. Vai testataanko influessaa lainkaan; merkitäänkö influenssatartunnat ja - kuolemat myös Covidin tilastoihin?

MISTÄ JOHTUVAT RAJUT RAJOITUSTOIMENPITEET?

Haluamme nyt painokkaasti kysyä, oikeuttaako näin lievä epidemia ihmisten eristämiseen, lapsien maskittamiseen, pienyritysten alas ajamiseen, lisääntyvään masennukseen, alkoholismiin, itsemurhiin, kotiväkivaltaan, stressiperäisiin kuolemiin... ja kaikkiin muihin dramaattisiin seurauksiin, jotka varmasti ovat yhteenlaskettuina vakavammat kuin influenssan tyyppisen epidemian seuraukset. Jos epidemia todella on niin vakava kuin jatkuva uutisointi haluaa viestitää, siitä on oltava painavat todisteet.

Tätä toimintaa kyseenalaistavat myös tuhannet lääkärit ja muut lääketieteen asiantuntijat eri puolilla maailmaa. Heidän ammattimaiset mielipiteensä eivät kuitenkaan tule kuuluviin Suomen mediassa. Youtubesta ja netin keskusteluryhmistä ne poistetaan - miksi? Mihin Suomesta on kadonnut objektiivinen media ja avoin tieteellinen keskustelu?

Me allekirjoittaneet vaadimme THL:n vastaavan seuraaviin kysymyksiin:

1. Millä tieteellisesti pätevillä perusteilla Suomessa on syksyllä 2020 olemassa tavallista vaarallisempi virusepidemia, joka oikeuttaa toteutetut ja suunnitellut radikaalisti tavallisesta poikkeavat toimenpiteet?

2. Mihin perustuvat THL:n julkaisemat tilastot tautitapauksista, kun PCR-testi ei ole tieteellisesti hyväksytty menetelmä sairauden diagnosoimiseen?

3. Mikä on THL:n käyttämien ja suosittelemien koronavirustartuntaa testaavien PCR-testien Ct-luvun maksimiarvo, jonka puitteissa testin tulos tulkitaan positiiviseksi?

4. Mitkä ovat koronaan liittyvien kuolemien todelliset, pääasialliset kuolinsyyt ja kuinka suuri osuus näistä kuolemista on ensisijaisesti Covid-19-sairauden aiheuttamia?

5. Mihin perustuu painostus koronarokotteiden ottamiseen, jos ei ole olemassa poikkeavan vaarallista epidemiaa?

Näiden kysymysten vastausten julkistamisen pohjalta vaadimme lisäksi, että THL vuoden loppuun mennessä tai viimeistään alkuvuoden 2021 aikana

1. julkaisee omilla sivuillaan ja mediassa todelliset tiedot Covid-19-epidemiasta; todellisen tautiin kuolleiden määrän, todellisen tartuntamäärän, PCR-testin luotettavuustiedot ja tartuntatapausten määrittelyssä käytetyt Ct-arvot.

2. ohjaa hallitusta ja muita Suomen koronatoimenpiteistä päättäviä elimiä lopettamaan perustelemattomat rajoitukset, pakotteet ja suositukset (mm. maskien käyttö ja kokoontumisrajoitukset), JOS ei voida osoittaa, että Suomessa on selvästi tavallisesta influenssakaudesta vaarallisuudeltaan suurempi epidemia.

3. huomioi epidemian arvioinnissa useiden erilaisen taustan ja mielipiteen omaavien kliinistä työtä tekevien lääkärien ja lääketieteen asiantuntijoiden mielipiteet, eikä vain pienen piirin, joka edustaa THL:n ja HUS:n johtoa.

4. lopettaa painostuksen koko Suomen kansan rokottamiseen, sillä lievän epidemian ollessa kyseessä ei ole olemassa mitään perusteita riskeerata hyväkuntoisten kansalaisten terveyttä ja immuunipuolustusjärjestelmää ennätysvauhdilla kehitetyillä kokeellisilla rokotteilla.

5. varmistaa, että rokotteiden ottaminen on täysin vapaaehtoista kaikille kansalaisille, riippumatta heidän ammatistaan; ja että rokotteista kieltäytymisestä ei seuraa kansalaiselle minkäänlaisia rajoitteita, rangaistuksia tai muita haittavaikutuksia.

6. informoi asiallisesti ja pätevästi rajoitustoimien ja pakotteiden haittavaikutuksista suomalaisten terveyteen sekä arviot niiden vaikutuksesta kuolleisuuden lisääntymiseen lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

7. julkaisee sivuillaan selkeästi ja näkyvästi tiedot Suomeen hankituista tai hankittavista Covid-19-rokotteista, niiden sisältämistä aineista ja niiden turvallisuudesta, perustuen saatavilla olevaan kansainväliseen informaatioon.

8. informoi totuudenmukaisesti Covid-19:ään käytettävistä olevista toimiviksi todetuista hoitomuodoista, sekä ennaltaehkäisevistä ja immuunipuolustusta vahvistavista ravinto- ja elämäntapasuosituksista, sen sijasta, että pelkästään pelottelee ihmisiä lisääntyvillä positiivisilla testituloksilla.


LÄHTEITÄ:
⦁ experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26
⦁ pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__kuol/
⦁ cormandrostenreview.com/report/
⦁ healthwire.co/covid-pandemic-is-over-no-need-for-vaccines/
⦁ nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
⦁ who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
⦁ fda.gov/health-professionals/closer-look-covid-19-diagnostic-testing
⦁ is.fi/kotimaa/art-2000006690805.html
⦁ kostkunskap.blogg.se
⦁ portugalresident.com/judges-in-portugal-highlight-more-than-debatable-reliability-of-covid-tests/
⦁ worldfreedomalliance.org


Vapauden Puolesta (WFA Suomi)    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Vapauden Puolesta (WFA Suomi) voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…