Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha verottomaksi

 

Työttömiä kohdellaan verotuksessa epäoikeudenmukaisesti ankarammin kuin työssäkäyviä. Pienestä työttömyyskorvauksesta kannettu 20% vero pakottaa työttömän toimeentulotukiasiakkaaksi ruuhkauttamaan jo ennestäänkin tukkoisia sosiaalikeskuksia.

Pienten työttömyyskorvausten verotuksen poistamisella olisi useita myönteisiä vaikutuksia paitsi työttömien, myös ylityöllistettyjen sosiaalityöntekijöiden kannalta työttömien elämänlaadun ja ostovoiman kohentuessa ja toimeentulotuen tarpeen vähetessä.

Kaiken kaikkiaan verotuksen poisto olisi yksinkertaisempi ja parempi ratkaisu kuin korvausten bruttomäärän nosto joka saattaisi pienentää esim. työttömän asumistukea.