Perusturvan Nostaminen oikealle tasolle.

Arvoisat eduskunnan jäsenet,

Me allekirjoittaneet vetoamme teihin tärkeän asian puolesta, nimittäin Suomen perusturvan tason nostamiseksi vihdoin oikealle tasolle. Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on jo kolmannen kerran moittinut Suomea liian alhaisesta sosiaaliturvasta, rikkoen samalla kansainvälisiä sopimuksia. Tämä on asia, joka vaatii viimein konkreettisia toimenpiteitä.

Komitean päätöksen mukaan syyperusteiset sosiaaliturvaetuudet, kuten sairaus-, vanhemmuus- ja työttömyysturva, ovat minimimääriltään liian alhaisia. Myös toimeentulotuen perusosa ja työmarkkinatuki alittavat selvästi Euroopan sosiaalisen peruskirjan edellyttämän minimitason. On tärkeää muistaa, että Suomi on sitoutunut Euroopan sosiaalisen peruskirjan noudattamiseen eduskunnan säätämällä lailla.

Elinkustannusten nousu on synnyttänyt uusia toimeentulo-ongelmia, ja vaikka indeksikorotukset on palautettu ja perusturvaetuuksien tasoa on korotettu vuosina 2018–2021, tämä ei ole riittävä toimenpide. Edelleen on tehtävä enemmän, jotta suomalaisten perusturvaa voidaan parantaa ja taata heille ihmisarvoinen elämä.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että perusturvan taso nostetaan välittömästi riittävälle tasolle, joka vastaa Euroopan sosiaalisen peruskirjan asettamia vaatimuksia. On välttämätöntä huolehtia siitä, että jokaisella kansalaisella on mahdollisuus selviytyä arjestaan ilman syrjäytymisen pelkoa tai toimeentulon puutetta.

Tämä on asia, jota ei voi enää lykätä tai jättää huomiotta. Olemme saaneet kolmannen moitteen heikosta sosiaaliturvasta, ja nyt on korkea aika toimia. Pyydämme teitä, arvoisat edustajat, keskittymään tähän tärkeään aiheeseen ja ottamaan sen vakavasti.

Tulemme seuraamaan tarkasti, miten tämä kysymys etenee eduskunnassa. Toivomme vilpittömästi, että te, edustajamme, kuuntelette kansalaisten ääntä ja teette tarvittavat muutokset perusturvan tason nostamiseksi oikealle ja riittävälle tasolle. Suomi voi olla ylpeä hyvinvointiyhteiskunnastaan, mutta sen on myös pidettävä huolta kaikista jäsenistään.

Me allekirjoittaneet haluamme tuoda esille erityisen tärkeän näkökulman perusturvan tason nostamisessa - mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyvän elintason takaaminen. On ensiarvoisen tärkeää, että yhteiskuntamme huolehtii haavoittuvassa asemassa olevista kansalaisista ja tarjoaa heille mahdollisuuden arvokkaaseen elämään.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla on usein erityistarpeita ja haasteita, jotka vaikuttavat heidän toimeentuloonsa ja elämänlaatuunsa. Moni heistä on riippuvainen sosiaaliturvasta selviytyäkseen päivittäisistä tarpeistaan ja saadakseen asianmukaista hoitoa ja tukea.

Kuitenkin nykyinen perusturvan taso ei aina vastaa näiden kansalaisten tarpeisiin. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla voi olla vaikeuksia työllistyä tai ylläpitää säännöllisiä tuloja, mikä korostaa perusturvan merkitystä heidän hyvinvoinnilleen. On tärkeää, että perusturvaetuuksilla pystytään takaamaan heille riittävä toimeentulo ja mahdollisuus päästä osalliseksi yhteiskunnasta.

Lisäksi tarvitaan riittäviä investointeja mielenterveys- ja päihdepalveluihin, jotta kuntoutujat saavat tarvitsemaansa hoitoa ja tukea. Mielenterveysongelmien ja päihdeongelmien kohdalla varhainen puuttuminen ja asianmukainen hoito ovat avainasemassa, jotta kuntoutujat voivat palata takaisin työelämään ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.

Tämä adressi vaatii, että mielenterveys- ja päihdekuntoutujien perusturvaa on tarkasteltava erityisen huolellisesti ja heidän hyvän elintasonsa takaaminen on asetettava etusijalle. Tarvitaan lisää resursseja ja toimenpiteitä, jotka varmistavat, että heille tarjotaan asianmukaista taloudellista tukea sekä laadukkaita mielenterveys- ja päihdepalveluita.

  1. Pyydämme teitä, arvoisat edustajat, kiinnittämään erityistä huomiota mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tarpeisiin perusturvan tason nostamisen yhteydessä. Suomen hyvinvointiyhteiskunnan on oltava kaikkia kansalaisiaan kohtaan oikeudenmukainen ja välittävä. Näin varmistamme, että jokainen kuntoutuja saa tarvitsemansa tuen ja mahdollisuuden hyvään elintasoon.

Kiitos, että otatte tämän asian vakavasti ja toimitte sen hyväksi.

Ystävällisin terveisin,

Suomen kansalaiset

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Eija Berg näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…