Petäsmäen metsä suojeltava rakentamiselta

Mustikkamäen metsä on säilytettävä

 
Mustikkamäen metsä on niin Petäsmäen asukkaille, kuin kauempaakin tuleville merkittävä ja tärkeä palautumisen, virkistymisen ja terveyden lähde. Metsä tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan (hiihto, lenkkeily, maastopyöräily, koirien ulkoilutus), vuodenaikojen, kasviston ja eläinten tarkkailuun, sekä luonnonantimista nauttimiseen marjastuksen ja sienestyksen muodossa.
 
Tutkimusten mukaan vain riittävän laajat yhtenäiset luontoalueet palauttavat ja tukevat terveyttä merkittävästi. Metsä tulee säilyttää laajana ja yhtenäisenä alueena myös tulevaisuudessa uusia asuinalueita kaavoitettaessa. 
 
Tämä on tärkeää niin asukkaiden hyvinvoinnille, kuin kaupungin maineelle asukkaiden hyvinvoinnista ja luonnon monimuotoisuudesta ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneena, valveutuneena kaupunkina.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tiina Raitanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…