Pikku-Neulamäen metsä säästettävä rakentamiselta

2011_07_DSC08695.JPG

Kuopion kaupunki suunnittelee Pieni Neulamäki II -kaavoitushankkeessa rakentavansa pienteollisuusalueen Pikku-Neulamäen metsään siitä huolimatta, että arvokas ja Kuopion alueelle ainutlaatuinen metsä on monen harvinaisen lajin koti ja lähialueen ihmisille rakas, ahkerasti käytetty virkistysalue. 

Vetoamme päättäjiin, että Kuopion kaupunki pysäyttää keväällä 2024 vireille tulevan Pieni Neulamäki II -kaavoitushankkeen. Lisäksi vetoamme, että Kuopion kaupunki säilyttää Pikku-Neulamäen kaavassa nyt TP-eli mahdollisiksi tuleviksi työpaikka-alueiksi varatut alueet suojelu- tai virkistysalueena. Rakentaminen uhkaisi alueen luontoarvojen säilymistä merkittävästi. 

Lajistoltaan monipuolista, suojeltujen Natura-vyöhykkeiden välittömässä läheisyydessä kasvavaa arvokasta metsää ei saa uhrata pienteollisuusalueelle, jolle olisi mahdollista löytää myös sijainti, joka ei uhkaa Kuopion metsien luontoarvoja. Metsän säilyttäminen on ainoa kestävän kaupunkisuunnittelun mukainen lopputulema. 

Rakentamisen kaavoittaminen metsiin ei ole kestävää kaupunkisuunnittelua enää aikana, jona luontokadon ja ilmastokriisin huomioimisen tulisi olla mukana kaikessa päätöksenteossa. Kaupunkimetsät tukevat kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointia ja ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta, joka on uhattuna niin globaalisti kuin paikallisesti. Monimuotoisia kaupunkimetsiä säästämällä voimme torjua luontokatoa. 

Pikku-Neulamäen alue on keskeinen osa Kuopion lehtokeskusta. Alueella on paljon lajeja, joita sekä Euroopan unionin luontodirektiivi että Suomen oma Luonnonsuojeluasetus suojaavat. Suojaaminen tarkoittaa, että näitä lajeja ei saa tuhota eikä niiden elinpaikkoja saa muuttaa sellaiseksi, etteivät ne enää säily. Alueella on myös maisematyyppejä, joita erityisesti Luonnonsuojeluasetuksen 10§ suojaa. EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. Myös Suomi on sitoutunut 17 avaintavoitteeseen, jotta tavoite saavutetaan. Yksi päätavoitteista on suojelupinta-alan kasvattaminen. Strategian mukaan kaikki luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset metsät tulee suojella. Myös kaupunkien tulisi huomioida tämä toiminnassaan.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Kuopion kaupunki luopuu rakennussuunnitelmista Pikku-Neulamäen metsän osalta ja turvaa monimuotoisen lähiluontomme siirtämällä kaavoitus- ja rakennushankkeet alueille, joille voidaan rakentaa luontoarvoja tuhoamatta. 

***HUOM: Muista vahvistaa allekirjoituksesi sähköpostiin tulevan linkin kautta!***


Kaadetaan kaava, ei metsää Kuopiossa -kampanja    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Kaadetaan kaava, ei metsää Kuopiossa -kampanja näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…