PIENET SYNNYTYSYKSIKÖT SÄILYTETTÄVÄ

PIENET SYNNYTYSYKSIKÖT SÄILYTETTÄVÄ

__________________________________________________________________________________

 

TIEDOTE 22.3.2011

'Missä haluat synnyttää?' -kansalaisliike käynnistyi tiistaina 8. helmikuuta 2011 pienten synnytysyksiköiden säilyttämiseksi Suomessa. Naisilla on oikeus valita synnytyspaikkansa ja julkisessa terveydenhuollossa on oltava erilaisia synnytyspaikkavaihtoehtoja. Kansalaisliike ei puhu minkään tietyn synnytystavan puolesta, vaan vaadimme pienten synnytysyksiköiden säilyttämistä, koska kaikille vaihtoehdoille on kysyntää. Yhtään pientä synnytysyksikköä ei saa enää lakkauttaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä suosittaa synnytysten keskittämistä vähintään 1000 vuosittaisen synnytyksen yksiköihin. Käytännössä tämä tarkoittaisi synnytysten keskittämistä isoihin sairaaloihin ja arviolta 12 synnytysyksikön lakkauttamista ympäri Suomea. Jo nyt matkasynnytysten määrä on huolestuttavasti noussut. Sen lisäksi monet isot synnytysyksiköt kärsivät tilanahtaudesta ja henkilökunnan ylikuormituksesta nykyiselläkin synnyttäjämäärällä.

Monessa muussa maassa katsotaan, että matalan riskin synnyttäjälle eri synnytyspaikat ovat keskenään yhtä turvallisia. Säilyttämällä pienet yksiköt annetaan kaikille naisille samanarvoinen mahdollisuus valita itselleen sopivin vaihtoehto. Samalla suurten synnytysyksiköiden tarjoamat palvelut päätyvät parhaiten niitä tarvitseville: ei ole tarkoituksenmukaista, että matalan ja korkean riskin synnytykset hoidetaan samoissa tiloissa ja samoin resurssein. Säilyttämällä synnytysten hoidon porrastus voitaisiin välttyä nykyisenkaltaisilta ruuhkilta suurissa yksiköissä. Tämä myös lisäisi kätilöiden työaikaa yksittäistä synnyttäjää kohden ja samalla kaikkien synnyttäjien ja heidän perheidensä tyytyväisyyttä synnytykseensä.

Naisen oikeus valita synnytyspaikkansa kuuluu mm. Maailman Terveysjärjestön WHO:n ja Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen kannanottojen mukaan ihmisten perusoikeuksiin. Allekirjoittamalla tuet synnyttäjien ja heidän perheidensä tasavertaista ja oikeudenmukaista kohtelua Suomessa.

Tämä adressin allekirjoitukset listataan ja annetaan tiedoksi Missä haluat synnyttää? –kansalaisliikkeen toimesta Sosiaali- ja terveysministerille, ERVA-johtajille ja sairaanhoitopiirien hallituksille vuoden välein syksystä 2011 alkaen.

 


Missä haluat synnyttää? -kansalaisliike    Ota yhteyttä adressin tekijään