#pientenpuolella - Helsingin varhaiskasvatuksen kriisi syvenee

#pientenpuolella

Helsingin varhaiskasvatuksen kriisi syvenee ja sen vaikutukset näkyvät jo tuhansien helsinkiläisten lasten elämässä. Nyt tarvitaan poliittista tahtotilaa löytää kriisiin ratkaisu: tekoja tänään, ei tyhjiä lupauksia ja purkkaratkaisuja! 

Me tämän adressin allekirjoittaneet, Helsingin varhaiskasvatuksen tilasta erittäin huolissamme olevat vaadimme, että Helsingin poliittinen johto sekä virkahenkilöt myöntävät viimein Helsingin varhaiskasvatuksen kriittisen tilanteen ja että toimia sen parantamiseksi tulee tehdä viipymättä lasten edun ensisijaisuus huomioiden. Leikkipuistojen sulut ja henkilökunnan siirrot, sekä tilojen ylitäytöt ovat olleen virkahenkilöiden viimeisimpiä purkkaratkaisuja, jotka osaltaan vain syventävät kriisiä ja heikentävät lasten ja henkilökunnan asemaa. Helsingin varhaiskasvatuksen kriisi ulottuu jo pienten koululaisten arkeen ja vie tuhansilta 1-2-luokkalaisilta mahdollisuuden iltapäivätoimintaan. Se vie vauvaperhetoiminnan ja tärkeän tuen lapsiperheiltä. Kriisi näkyy myös aikuisten arjessa, kun turvallista ja laadukasta varhaiskasvatusta tai pienten koululaisten iltapäivätoimintaa ei järjestetä. Näin ongelmia ei voida ratkaista! 

Nyt tarvitaan välittömiä toimia henkilökunnan työoloihin ja palkkaukseen. Palkankorotus kuuluu kaikille Helsingin varhaiskasvatuksen työntekijöille, ei vain pienelle osalle henkilökuntaa. Myös kaikki muut keinot työhyvinvoinnin lisäämiseksi tulee tehdä ja henkilökunnan siirtely yksiköiden välillä lopettaa. Leikkipuistoja ei tule sulkea.
Lisäksi esimerkiksi kotihoidontuen Helsinki-lisän palautuksesta 1-3-vuotiaille tulee keskustella: sen lakkauttaminen keskellä syvintä kriisiä oli täysin väärin ajoitettu päätös, jonka seuraukset näkyvät nyt konkreettisesti ja kantavat pitkälle. Muitakin keinoja on, jos vain löytyy tahtotilaa ja asia nousee poliittiseen keskusteluun.
Poliittiisten päättäjien puheet varhaiskasvatuksen koulutuspaikkojen lisäyksestä eivät lapsiamme nyt auta, ne ovat tulevaisuuden ratkaisuja jos niitäkään, kun pako alalta vain jatkuu.

Kaikissa kaupungin päätöksissä tärkein tavoita tulee olla lapsen edun ensisijaisuus ja Unicefin lapsiystävällisenä kuntana Helsingin tulee tehdä päätöksistään lapsivaikutusten arviointi. Nyt näin ei ole toimittu ja helsinkiläisten lasten hyvinvointi unohdettu.

Helsingin poliittisen tahtotilan tulee muuttua lapsimyönteiseksi ja lasten etu olla ensisijainen kaikissa kaupungin päätöksissä. Vain me aikuiset voimme olla #pientenpuolella, joten kiitos kun allekirjoitat adressin ja viet osaltasi tätä viestiä eteenpäin tutuillesi sekä Helsingin kaupungin johdolle. Helsingin päättäjien tulee kuulla, ettei näin voida jatkaa!

Nyt tarvitaan joukkovoimaa!

Kiitos että jaat tätä viestiä eteenpäin ja jaat myös oman kokemuksesi Helsingin varhaiskasvatuksen kriisistä. Varhaiskasvatuksen ongelmista on vaiettu liian kauan, joten kaikki toimet, joilla voimme mitenkään vaikuttaa tai tuoda helsinkiläisiin lapsiin osuvia ongelmia laajemmin näkyville, tulisi nyt hyödyntää.

#pientenpuolella

 

Helsingin kaupungin tiedote tammikuussa 2023 suljettavista leikkipuistoista:
https://www.hel.fi/fi/uutiset/helsinki-turvaa-lakisaateisen-varhaiskasvatuksen-siirtamalla-henkilostoa-leikkipuistoista?fbclid=IwAR1ILvmh7PDS7TfAY-ewde6YeKYeIs5wKusddWJ7_udSixlMqWgbyYPLBiA 

Suoraa palautetta Helsingin kaupungille voit antaa tämän linkin kautta:
www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan yhteystiedot:
www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/kasvatus-ja-koulutuslautakunta/jasenet

Helsingin kaupunginvaltuuston valtuustorymien yhteystiedot:
www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuustoryhmat

319156688_593477616112424_3690079022570849200_n.jpg

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mari Nieminen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…