Pikisaaren ja Korkeasaaren metsät turvattava

Vaadimme, että Oulun Pikisaaren ja Korkeasaaren lajirikkaan kaupunkimetsän luonto- ja virkistysarvot on turvattava pitkäjänteisesti asemakaavallisella ratkaisulla. Alueen kehittämistoimet tulee suunnitella siten, että arvokasta metsää kaadetaan mahdollisimman vähän. Saarten ainutlaatuinen luonto ja kulttuuriperintö tulee nostaa alueen käyttöä ohjaaviksi tekijöiksi.       

Oulujoen suisto on ainutlaatuinen kaupungin ja luontoympäristön kohtauspaikka. Keskustan vilinästä pääsee sillan ylityksellä Pikisaaren kyläidylliin, ja Korkeasaaren puolella on näkyvillä Oulun vanhin teollinen kulttuurihistoria pikiruukin ja sahan jäänteineen.  

Pikisaaren kaupunginosa on myös tärkeä lähiluontokohde keskustan yli 22 000 asukkaalle.  Rantapolkuja pitkin voi kulkea villiin lehtometsään, jossa voi nähdä, kuulla, haistaa ja kokea eläimistön ja kasvien moninaisuuden. Pikisaaren-Korkeasaaren alueella on tavattu 190 kasvilajia ja 71 lintulajia, vain lyhyen kävelymatkan etäisyydellä vilkkaan kaupungin keskustasta.  

Uusi infra syö väistämättä suiston luonnontilassa olevaa aluetta. Kaupunki suunnittelee Nallibaanaa, jonka leveys on Korkeasaaressa noin kaksinkertainen nykyiseen pyörätiehen verrattuna. Lisäksi tenniskentän alueelle suunnitellaan pysäköintipaikkoja. Purettavan koulurakennuksen tilalle suunnitellaan uudisrakennusta, ja samaan kortteliin tarkastellaan täydennysrakentamista, joka veisi myös varttunutta lehtimetsää. Lähistöllä myös Vaakunapuiston rannat rakennetaan asuntomessuille 2025, ja perinteinen rantamaisema vaihdetaan rantabulevardeihin. Lajirikas kaupunkimetsä Pikisaaren ja Korkeasaaren alueella on yhä ahtaammalla.  

Kehitys ja rakentaminen kuuluvat kasvavaan ja tiivistyvään kaupunkiin, kun pyritään tekemään hyvästä parempaa kaupunkia. Nyt näyttää, että eri hankkeet etenevät omalla tahollaan ja kokonaisnäkemys puuttuu. Pikisaaren ja Korkeasaaren suunnittelussa tulee löytää kompromissi — tapa kehittää ja samalla säilyttää. Vilkastuvan liikenteen ja täydennysrakentamisen vastapainona saarten tärkeät kaupunkimetsät tulee rauhoittaa niitä muuttavalta maankäytöltä. Ratkaisuna voisi olla perustaa Korkeasaareen asemakaavalla turvattu kaupunkimetsä.  

Kaupunki on jo toiminut Korkeasaaren metsiköissä harkiten; puiden harvennus on ollut maltillista, tuulenkaadot on jätetty lahopuiksi ja liikkumisen vaikutuksia maastoon on pyritty minimoimaan.  Nyt olisi tarpeen virallistaa suojelu jollain tavoin. Myös pyöräliikenne tulee ohjata jalankulkijoiden suosimilta rantapoluilta saaren keskelle, Nallibaanalle.  

Kaupunkimetsät luovat lisäarvoa asukkaille tarjoamalla paikkoja virkistäytymiseen ja lenkkeilyyn ja parantavat asukkaiden hyvinvointia. Metsät ovat ylläpidoltaan huomattavasti kustannustehokkaampia kuin esimerkiksi rakennetut puistot. Luonnon monimuotoisuuden kannalta kaupunkimetsät ovat tärkeitä, sillä niissä voidaan säilyttää lahopuuta ja aluskasvillisuutta enemmän kuin talousmetsissä.  

Oulussa puhutaan paljon kehittämisestä, vetovoimasta ja pitovoimasta, maamerkeistä ja matkailuvalteista. Oulun suiston arvon säilyttämisen elinehto on metsäisen Pikisaaren kaupunginosan säilyminen. Vetoa kanssamme Oulun päättäjiin tämän toteutumiseksi.         

Vetoomuksen takana olevat yhteisöt:

Vanha Pikisaari ry

Merikoskikerho ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ryKorkeasaaren_polku_kuva_Kalle_Hellström.jpg

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Kalle Hellstrom näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…