Pispalanharjun joukkoliikenteen säilyttämisen puolesta

Me allekirjoittaneet Vaadimme Pispalanharjun bussilinjan 15 säilyttämistä. 

Linja on välttämätön Harjulla asuville autottomille ikäihmisille, liikuntarajoitteisille, vähävaraisille, lapsille ja lastenvaunujen kanssa kulkeville, ja sen poistaminen on tasa-arvon vastainen ja ihmisryhmiä eriarvoistava toimenpide. Linja on ehdotettu korvattavaksi linjan 25 tiheämmällä vuorovälillä Tahmelasta, josta korkeusero Harjulle on kuitenkin 67,5 metriä eli lähes 30 kerroksisen kerrostalon verran. Pispalan valtatieltä korkeusero on 30 metriä (10 krs).

Tosiasialliseksi vaihtoehdoksi Harjun autottomille jää hankkia auto, mikä ei kaikille ole mahdollista, tai muuttaa pois kotoaan, mikä on kohtuuton seuraus asiantuntemattomasti valmistellusta päätöksestä. Linjan 15 vaikutusalueella Ylä-Pispalassa asuu n. 700 ihmistä, joista yli sata yli 70-vuotiasta, ja satoja yli 55 vuotiaita sekä saman verran lapsia. Keskimääräinen tulotaso on Ylä-Pispalassa selvästi muuta Pispalaa matalampi ja yksityisiä vuokratalojakin paljon. Auton omistaminen ei ole kaikille selviö.

Koska suurin osa julkisen liikenteen käyttäjistä on naisia, päätös on myös sukupuolten välisen tasa-arvon vastainen.

Tampere pyrkii hiilineutraaliksi 2030. Päätöksen toteuttaminen on voimakkaasti ristiriidassa tämän pyrkimyksen kanssa, sillä se tulee väistämättä lisäämään henkilöautoilua Ylä-Pispalassa. Myöskään lisää autopaikkoja Ylä-Pispalaan ei enää sovi, kuten kaavoituksen yhteydessä on monesti jo todettu. Lisääntynyt liikenne vaarantaa jalankulun, kun jalkakäytäviä ei ole.

Linja 15 Pispalassa on myös harvoja Tampereen vanhimpia yhtäjaksoisesti toimineita linjoja. 65-vuotiaalla reitillä on siten myös kulttuurihistoriallista merkitystä.

Pispalan koulun väliaikainen remontti on kestämätön peruste lakkauttaa linja kokonaan. Myöskin erityisesti remontin ajan bussiyhteys Harjulta väistötiloihin Pyynikintie 2:een on tarpeen Harjulla asuville lapsille. Linjan 25 kapasiteetti ei tule riittämään sadoille matkustajille aamuisin.

Linjan 15 lopettamispäätös on tehty pinnallisin taloudellisin perustein eikä sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia ole selvitetty lainkaan. Joukkoliikenneyhteys tulee säilyttää Harjun ja keskustan välillä siten, että se palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä tasapuolisesti.

Adressi toimitetaan 19.2.2018 Tampereen Joukkoliikennelautakunnalle ja Tampereen Kaupunginvaltuustolle.


Jussi Sadinmaa, Pispan Koulun Vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään