Poliisin toimintakyky säilytettävä

Suomessa valmistellaan lakia, joka pakottaisi poliisin miehistön ja alipäällystön jatkamaan työssään vähintään 63-vuotiaiksi. Nykyisin poliisimiehistön ja alipäällystön eroamisikä on 60 vuotta.

Emme hyväksy poliisin eläkeiän nostamista asiaa valmistelleen työryhmän esityksen mukaisesti 63–68 vuoteen. Tämä eläkeiän korotus vaarantaisi poliisin toimintakykyä ja kansalaisten turvallisuutta. Haluamme poliittisten päättäjien ottavan huomioon seuraavat tosiasiat:

  • Poliisin miehistön ja alipäällystön työn luonne on sellainen, että vain harvat 60 vuotta täyttäneet pystyvät tekemään sitä täysipainoisesti. Kansalaisten turvallisuus vaarantuu, jos katuturvallisuudesta huolehtii esimerkiksi 63-vuotiaiden partio.

  • Poliisiksi valmistuneita nuoria on jo nyt työttömänä. Jos ikääntyneet on vastoin tahtoaankin pidettävä palkkalistoilla, nuoria poliiseja voidaan palkata entistä vähemmän. Poliisien kouluttaminen työttömiksi on yhteiskunnalle iso hukkainvestointi.

  • Kokemus järjestyspoliisin työstä ei anna riittäviä valmiuksia rikostutkijan työhön, joten ikääntyneitä kenttämiehiä ei automaattisesti voida siirtää tutkintaan.

  • Tarjolla ei ole tehtäviä, johon fyysisesti ja henkisesti rasittavampaan työhön kykenemättömät voisivat siirtyä. Jos heidät kuitenkin pakotetaan viipymään työelämässä, mitään todellista säästöä yhteiskunnalle ei tule.
  • Tavoitteena ei saa olla, että suuri osa poliiseista joutuu lähtemään työkyvyttömyyseläkkeelle. Tavoite on, että kaikki kansalaiset saavat siirtyä eläkkeelle terveinä.

Jos poliisi kuitenkin kykenee ja haluaa jatkaa työssään yli 60-vuotiaana, hänelle on annettava siihen mahdollisuus. Kannatamme joustavaa mallia, joka turvaisi poliisin toimintakyvyn. Tässä mallissa miehistö ja alipäällystö voisivat siirtyä eläkkeelle 60–68 ikävuoden välillä ja päällystö 63–68 vuoden välillä.

Tämä olisi turvallisuuden, talouden ja inhimillisyyden näkökulmasta paras ratkaisu.

Lisätietoa: http://www.spjl.fi/?1506_m=1523&s=435

Yrjö Suhonen
yrjo.suhonen@spjl.fi