Ei avohakkuita Pöllyvaaraan

Kajaanin kaupunki on tehnyt Pöllyvaaran virkistysalueelle hoitosuunnitelman, joka sisältää useita isoja avohakkuita ja voimakkaita harvennushakkuita.

Virkistysmetsä ei ole talousmetsää, eikä siltä tule edellyttää taloudellista tuottoa. Alueen virkistysarvo ja metsän monimuotoisuus tulevat kärsimään avohakkuista huomattavasti. Pöllyvaaralla vanhojen kuusikoiden merkitys on ensiarvoinen. Puusto antaa nykyisessä tilassaan virkistyskäytölle ihanteeliset puitteet ja suojelee vanhan metsän eliöstöä.

Pöölyvaaran merkitys keskellä kaupunkia sijaitsevana arvokkaana luontokohteena on korvaamaton sekä virkistyskäytölle että opetukseen.

Siksi vetoamme Kajaanin kaupungin päättäjiin, että Pöllyvaaran hoitosuunnitelmassa luovutaan avohakkuista ja muista alueen luontoa voimakkaasti muuttavista toimista.


Kimmo Kumpulainen, Kajaanin Seudun Luonto ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään