Porin yhteiskampus Puuvillaan!

Me allekirjoittajat kannatamme Porin korkeakoulujen yhteistyön kehittämistä yhteiskampuksen avulla avoimuuden ja tasapuolisuuden hengessä. Sen edistämiseksi esitämme, että Porin kaupunki ottaa yhteiskampuspäätökseen uuteen tarkasteluun, jossa eri vaihtoehtoja voidaan arvioida vapaassa keskustelussa tosiasioiden pohjalta ja johon kaikki osallistahot voivat ottaa osaa.

Porin kaupunki ajaa yliopistokeskuksen, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulevaa yhteiskampusta Porin rautatieaseman viereen vanhan K-Citymarketin tontille sijoittuvaan uudisrakennukseen. Asiaa on valmisteltu yksipuolisesti esittämällä asema-aukiovaihtoehdon puolesta paikkansa pitämättömiä perusteita ja sivuuttamalla muita vaihtoehtoja puoltaneet perustelut. Avointa keskustelua ei ole päästy käymään tulevan yhteiskampuksen työyhteisöjen ja kaupungin kesken. Suljettu valmistelu ja vaihtoehtojen huomiotta jättäminen eivät edusta hyvää hallintotapaa.

Asema-aukiovaihtoehdosta ei ole  yksityiskohtaisia suunnitelmia. Kaupunginhallitus on silti vedonnut sen toiminnalliseen ja kaupunkikuvalliseen paremmuuteen Puuvillan kiinteistöön nähden. Suunnitelmat asema-aukion yhteiskampukseksi eivät kerro rakennuksen todellisesta toiminnallisuudesta tai kaupunkikuvallisesta merkityksestä vaan ilmaisevat vain kaupungin tahtotilan, jonka toteutumista se ei voi taata. Yhteiskampuksen sijoittaminen ensi sijassa Porin kaupunkirakenteen kehittämistarpeita ajatellen jättää huomiotta kampuksen luonteen innovaatioympäristönä, jolle verkostot ja vuorovaikutus ovat elintärkeitä. Nykyisenä valtakunnallisena suuntauksena on kaupunkikampusten kehittäminen erilliskampusten sijasta, jollaista Pori tavoittelee.

Asema-aukiovaihtoehtoa on ajettu liikenteellisen saavutettavuuden ja pysäköintimahdollisuuksien vuoksi. Korkeakoulujen opetus- ja tutkimustoiminnan tuloksellisuden kannalta sijainti näkyvässä ja tunnetussa arvorakennuksessa Porin keskustassa, keskeisten sidosryhmien ja toimintojen välittömässä tuntumassa, on ratkaisevampaa. Porilaisille yliopistokeskuksen toiminta Puuvillassa on ollut kaupungin uuden nousun merkki ja sen siirtyminen radanvarteen viestisi päinvastaista. Toiminnallisesti Puuvillan kiinteistö on muokattavissa joustavasti ja mahdollistaisi tilojen yhteiskäytön sekä yhteisöllisyyden yhtä hyvin kuin asema-aukiovaihtoehtokin.

Toivomme Porin kaupunginhallituksen palauttavan yhteiskampuspäätöksen uuteen valmisteluun, jossa varmistettaisiin, että valintakriteereinä käytettävät perustelut eri vaihtoehtojen puolesta käsitellään tasapuolisesti, kiistattomiin tosiasioihin ja realistisiin suunnitelmiin perustuen.