Porotalouden aiheuttamat vahingot yksityistä ihmistä kohtaan tulee saada loppumaan!

Tämän adressin tavoitteena on tuoda julkisuuteen porotalouden aiheuttamat vahingot ja vaarat yksittäiselle ihmiselle, ja hänen omaisuudelleen.

Tarkoituksenamme on tuoda esille se, että asutuilla seuduilla vapaana ja valvomattomana laiduntava poro aiheuttaa ongelmia ja vahinkoja, ja on näin ollen vahinkoeläin. Pyrkimyksenämme on, että poronhoitolakia pitää noudattaa ja valvoa. Mikäli poronhoitolakia ei noudateta niin noudattamatta jättämisen on johdettava rikosoikeudelliseen seuraamukseen.

Tavoitteenamme on myös arviointilautakuntien korvaaminen viranhaltijatyöskentelyllä. Lisäksi poronhoitolain valvonta tulee saattaa lain edellyttämälle tasolle. Myös poroluettelot pitää saada julkisiksi, jotta kansalaisten mahdollisuus saada tietoa elinkeinosta toteutuu, ja jotta mahdolliset jääviyskysymykset voidaan selvittää luotettavasti.

Poronhoitolaki rikkoo Suomen kansalaisen perustuslaillista oikeutta omaisuuden hallintaan. Myös poronhoitolain valvonnan puute käytännön tasolla tuo kohtuuttoman kuorman yksilölle. Yksilö joutuu taistelemaan lainsäädännöllisten epäkohtien sekamelskassa porotaloutta vastaan, omaa omaisuudenhallintaoikeutta puolustaessaan.

Porotalous tulisi saada normaaliin valvontaan, koska asutuilla alueilla vapaana laiduntavat porot tuhoavat tavallisen kansalaisen omaisuutta. Ne rikkovat asuntojen, tonttien ja kesäasuntojen kotirauhaa esimerkiksi asettumalla pihapiiriin, tallaamalla ja syömällä marja- ja kasvimaita, kukkapenkkejä ja muita tarhauksia, sekä ulostamalla ympäriinsä.

Lisäksi ne aiheuttavat tuhoja yksityisille kiinteistöille, esimerkiksi tunkeutumalla asuntojen kuisteille tai terasseille, ulostamalla niille ja rikkomalla jopa kiinteistön ikkunalaseja sarvillaan.

Yksityiselle ihmiselle porot aiheuttavat vahinkoa ja mielipahaa muun muassa tuhoamalla pihapiiristä kukkapenkkejä, mansikka- ja kasvimaita tai muita istutuksia, sekä esimerkiksi sotkemalla lasten leikkipaikat ja hietikot. Myös yleiset uimarannat ovat porojen oleskelupaikkoja.

Porot aiheuttavat myös tuhoja metsätaloudelle, esimerkiksi taimikkotuhojen ja kasvutappioiden muodossa. Näiden tuhojen seurauksena metsien uudistuminen voi hidastua tai jopa estyä.

Myös maatalous saa osansa porotalouden tuhovoimasta. Porot polkevat ja syövät viljelyksiä aiheuttaen tuotantotappioita. Ulosteet ja ulosteissa olevat loiset aiheuttavat eläinten rehun ja viljan saastumista.

Porot aiheuttavat suuren määrän liikenneonnettomuuksia. Porotalouden aiheuttamat onnettomuudet, kuten muutkin vahingot, joista elinkeinonharjoittaja saa korvauksia, korvataan yhteiskunnan tai vakuutusyhtiöiden varoista. Yksittäisen kansalaisen kannalta on outoa, että elinkeinon aiheuttamat vahingot korvataan verovaroin.

Adressi on avoin allekirjoituksille ajalla 3.1. - 28.2.2007. Nimitavoitteemme on 3000 nimeä. Adressin sulkeuduttua se toimitetaan eduskunnan oikeusasiamiehelle, joko kanteluna tai kansalaisadressina.


Vesa Heikkinen, Porottomat maanomistajat ry    Ota yhteyttä adressin tekijään