Porvoon Gammelbackan-Hamarin metsään ei pidä kaavalla kajota

Porvoon kaupungin Hamarin kaupunginosan Hamarintien ja Porvoon kansallisen kaupunkipuiston rajaamalle alakoulun alueelle on Porvoon kaupunki tehnyt 2009 asemakaavan (kaava AK442). Nyt kaupunki on tarkentamassa alueen rajausta ja laajentamassa kaava-aluetta koskemaan myös puistometsää.

Porvoon kaupunginvaltuusto on helmikuussa 2017 hyväksynyt asemakaavan, jolla Porvoon kansallisen kaupunkipuiston Gammelbackan alueen itäpuolelle rakennetaan 44 ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettua siirtolapuutarhamökkiä, ja nyt Gammelbackan puistometsän länsipuolella sijaitsevalle Hamarin alakoulun ympäristön kaavoitetulle alueelle on suunnitteilla omakotitaloalue, joka toteutuessaan rikkoisi merkittävän luontokokonaisuuden sekä huonontaisi alueen asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia ja alueen virkistyskäyttöä.

Me allekirjoittaneet vaadimme Gammelbackan metsän länsipuolella Hamarintiehen ulottuvan Hamarin alakoulun kaavoitusalueen kaavoituksen hylkäämistä sekä Kansakoulutieltä Purokadulle ulottuvan rakentamattoman metsäkaistaleen liittämistä kaavamuutoksella kokonaisuudessaan kansalliseen kaupunkipuistoon. Arvokas luontokokonaisuus on säilytettävä koskemattomana.