Prepulsid-lääkkeen tuotantoa ei saa lopettaa

Lääkeyhtiö Janssen-Cilag ilmoitti yllättäen lopettavansa sisapridin, kauppanimeltään
Prepulsid, valmistamisen. Prepulsid on lasten refluksitaudin hoidossa käytetty
lääke. Toistaiseksi emme ole saaneet valmistajalta tarkempaa tietoa
lopettamispäätökseen johtaneista syistä.

Refluksitaudissa on kyse happaman mahansisällön takaisinvirtauksesta ruokatorveen. Tämä
aiheuttaa moninaisia oireita mm. ruokatorven tulehtumisen myötä.
Takaisinvirtaus on yleisempää ennenaikaisesti syntyneillä ja vammaisilla
lapsilla. Sisapridi nopeuttaa mahan ja suolen toimintaa siten, että maha
tyhjenee nopeammin ja siten takaisinvirtaus vähenee. Suomessa ei ole
markkinoilla vastaavalla mekanismilla toimivaa lääkettä, joten kyseessä on korvaamaton
lääke, jonka hoidollinen arvo on korkea.

Olemme hämmentyneitä lopetuspäätöksen toteutustavasta, koska asiasta ei ole informoitu
hoitavia lääkäreitä eikä potilasjärjestöä, tiedottaminen on ollut
niukkasanaista ja hidasta eikä näin ollen ole annettu mahdollisuutta vaikuttaa
prosessiin ennen lopullisen päätöksen tekoa. Mikäli Prepulsidin
lopetussuunnitelmasta olisi informoitu etukäteen, hoitavilla lääkäreillä sekä
potilasjärjestöllä olisi ollut mahdollisuus tuoda esiin se, miten olennainen ja
korvaamaton osa Prepulsidilla on monen pediatrisen potilaan hoidossa. Tällöin
vuorovaikutuksen kautta olisi ehkä ollut mahdollista vaikuttaa prosessiin, joka
nyt on hoidettu mielestämme kaikkea muuta kuin potilaita kunnioittavalla ja
eettisellä tavalla. Menettelytapa on myös hyvin ristiriidassa Janssen-Cilagin
kuvaamien omien arvojensa kanssa.


Lääkkeen lopettamisella on syvät vaikutukset sellaisen refluksiperheen arkeen, jossa
Prepulsid on pelastus ja merkittävässä roolissa siihen, että lapsi on alkanut
voimaan lääkkeen avulla paremmin. Lääkkeen puuttuessa lapsen hyvinvointi
vaarantuu pahasti. Lapsesta tulee kivulias, nukkuminen on mahdotonta, motorinen
kehitys voi viivästyä ja huonon syömisen vuoksi kasvu vaarantua.
Hoitotasapainon ollessa huono lapsi myös sairastuu herkemmin esimerkiksi infektiotauteihin
ja astmaan. Lapsen vaikeat oireet vaikuttavat suoraan myös vanhempien
työkykyyn, jaksamiseen ja koko perheen hyvinvointiin.


Vetoamme Janssen-Cilagiin, jotta lopettamispäätös otettaisiin uudelleen harkintaan, ja
turvattaisiin Prepulsidin valmistus ja riittävyys ainakin siihen saakka, että
vastaava lääkevalmiste saataisiin markkinoille. Adressi luovutetaan eteenpäin Janssen-Cilagiin 8.11.2012


Refluksilapset ry    Ota yhteyttä adressin tekijään