Siltamäen Ala-astetta Ei Saa Lakkauttaa!


Siltamäen Ala-aste


"Onnellisten Ihmisten Koulu" :)

Siltamäen vanhempainyhdistyksen nimissä haluamme tuoda julki suuren huolemme koskien Helsingin kaupungin suunnitelmia mahdollisesti lakkauttaa Siltamäen ala-asteen koulu. Koulun säilyttämistä puoltavia seikkoja on useita.


Siltamäen ala-aste on noin 240 oppilaan koulu, tuttu ja turvallinen pienille oppilailleen. Koulurakennus on hyväkuntoinen, kodikas, toimiva ja arkkitehtuuriltaan onnistunut. Koulun ruokala on erityisen viihtyisä ja valoisa ja ruokalan henkilökunta kiinteä osa talon väkeä. Piha-alue on vehreä ja ainutlaatuisen kaunis ja monimuotoinen. Oppilaat ovat itse saaneet olla valitsemassa virikkeelliseen pihaan leikkitelineet. Vilkkaasti liikennöityjä katuja ei ole läheisyydessä. Koulumatkat ovat turvalliset.


Koulun erikoisuuksiin kuuluu englanninkielen opiskelun aloittaminen kielisuihkuopetuksena jo 2. luokalla. Musiikkiluokka on hyvin varusteltu ja monipuolisesti käytössä. Taito- ja taideaineita arvostetaan ja koulussa painotetaan ilmaisukasvatusta. Koulun vieressä sijaitsee Siltamäen urheilu¬puisto, joka on jo nykyisellään monipuolinen liikuntakeskus ja sitä kehitetään edelleen. Urheilupuisto ja ulkoilualueet tuovat liikunnanopetukseen oman ulottuvuutensa. Koulussa on myös jo pitkään huomioitu kestävä kehitys. On luotu useita ympäristöystävällisiä käytänteitä ja koulu on Helsingin kierrätyskeskuksen kummikoulu. Kerrassaan ainutlaatuinen hanke on Suomen ensimmäinen Stress Free Area (SFA)- luokkatila – ’tulevaisuuden luokka’, joka on juuri valmistumassa Siltamäen kaikkien oppilaiden käyttöön. Tämä oppimisympäristöhanke on jo herättänyt tutkijoiden kiinnostusta valtakunnal¬lisella tasolla ja koulutustarkoituksissa sitä hyödynnettäneen kaupungin tasolla.


Siltamäen opettajakunta on vakiintunutta, innostunutta ja työssään viihtyvää. TYHY -kyselyissä koulu saa korkeita pisteitä vuodesta toiseen. Toisaalta ei ole myöskään jämähdetty vanhoihin käytänteisiin, vaan toimintaa kehitetään jatkuvasti ja koulu on innovatiivinen monissa hankkeissaan. Yhteisöllisyys on tärkeä osa koulun toiminta-ajatusta. Yhteisöllisyyden idea toteutuu helposti tällaisessa koulussa, jossa kaikki oppilaat ja opettajat tuntevat toisensa. Ongelmiin pystytään tarttumaan jo heti alkuvaiheessa. Ympäristö ja yhteisö ovat antaneet myös syksyllä -09 käynnistyneelle Siltamäen ensimmäiselle 8 oppilaan pidennetyn oppivelvollisuuden luokalle hienon alun. Resurssit toisen samanlaisen luokan perustamiseksi ovat olemassa.


Siltamäessä on 12 luokkaa, joiden luokkakoot on pystytty pitämään kohtuullisina. Oppilashuoltotyö on ollut toimivaa erityisopettajan, kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan ja rehtorin ja opettajien kesken. Yhteistyötä tehdään myös alueen päiväkotien, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Koulupolku tehdään tutuksi ja siirtyminen ekaluokalle mahdollisimman sujuvaksi.

Vanhempainyhdistys on toiminut koulussa pitkään ja aktiivisesti. Yhdistys on jo seitsemän vuoden ajan vuosittain painattanut Siltamäki-kalenterin, jonka tekoon koulun jokainen oppilas pääsee osallistumaan. Kukin luokka opettajansa johdolla kuvittaa kalenteriin yhden kuukauden. Kuvia on ollut näytteillä opetusvirastossa ja Suutarilan kirjastossa. Kalenterimyynnillä saatu raha käytetään oppilaiden hyväksi. Osa tuotosta menee suoraan luokkatoimikunnille. Vanhempainyhdistyksen kantavana voimana hallituksen tukena ovat koulun kaksi yhteistyöhön erityisen sitoutunutta kokenutta opettajaa. Kodin ja koulun välinen yhteys on Siltamäessä vahva ja toteutuu yhdistystoiminnan lisäksi myös perinteisesti vanhempainiltojen ja kolmikantakeskustelujen välityksellä.


Eka- ja tokaluokkalaisten säännöllistä iltapäivähoitoa järjestetään turvallisten kävelyteiden päässä läheisessä leikkipuistossa tai seurakunnan kerhossa. Lisäksi koululla toimii muutamia harrastekerhoja (summamutikkakerho, keramiikkakerho, tanssikerho, ympäristökerho). Ainoana kouluna Helsingissä Siltamäki on syrjäytymistä ehkäisevän ICE-HEARTS -toiminnan kokeilija vuodesta 2003 alkaen. Kaksi kokopäiväistä työntekijää (myös kesäaikaan) tekee koulupäivän aikana oppitunneilla ja iltapäivisin koulun päätyttyä ennaltaehkäisevää lastensuojelullista työtä, jossa liikuntakasvatus on keskeistä. Toimintaan osallistuneiden lasten vanhemmilta on tullut runsaasti positiivista palautetta.


Jos Siltamäki – Suutarila - Töyrynummi-alueen kouluja ollaan lakkauttamassa tai yhdistämässä, mihin oppilasmäärät pystytään mahduttamaan? Käytännönjärjestelyt huolettavat. Mistä tilat? Miten kulkemiset? Töyrynummea ja Siltamäkeä erottaa hyvin vilkasliikenteinen Suutarilantie, ja Siltamäen ja Suutarilan jakava tie kokoaa kaiken asuinalue-, ostoskeskus- ja palvelukeskusliikenteen ja neljän bussilinjan reitit. Yksi turvallinen alikulku alueelta löytyy, mutta sen käyttäminen lisäisi monilla huomattavasti koulumatkan pituutta. Alueen kouluista nimenomaan Siltamäen ala-asteen pihapiiristä löytyisi tilaa myös mahdolliselle lisärakennukselle.


Ovatko alueen oppilasmääräennusteet ajan tasalla? Siltamäen ytimen muodostavat 60-70-luvulla rakennetut matalat kerrostalot, joiden läheisyydessä myös Siltamäen ala-aste sijaitsee. Näissä kerrostaloissa on runsaasti lähitulevaisuudessa vapautuvia tilavia perheasuntoja. Sukupolvenvaihdos on selkeästi käynnissä, useita lapsiperheitä on jo muuttanut alueelle. Kerrottakoon, että alueen päiväkodit ovat tällä hetkellä täysiä, paikkoja jonotetaan. Lisäksi Siltamäkeen on suunniteltu monipuolista täydennys¬rakentamista ja Siltamäen ruutukaava-arkkitehtuuriin perustuvaa kontaktikaupunkia on esitetty suojeltavaksi ja aluetta kehitettäväksi alkuperäisen idean pohjalta. Ideologiaan kuuluvat monipuoliset lähellä olevat peruspalvelut, kuten koulu ja päiväkoti kaupallisten ja liikunta- ja virkistyspalvelujen lisäksi. Perusparannus -katuhankkeita on jo aloitettu. Myös Suutarilan puolelle on tulossa lisärakentamista ja hyväksytty kaavamuutoksia. Meidän vanhempien ja alueen asukkaiden mielestä lapsimäärien vähenemistä ei ole tällä alueella havaittavissa, päinvastoin. Alueen rehtoreiden mukaan tulevien ekaluokkalaisten määrä on 160, mikä myöskään ei indikoi oppilasmäärien laskua.


Miksi lakkauttaa hyvällä paikalla oleva hyvin toimiva hyvä yhteisö ja hyvä koulurakennus?


Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mika Ruusunen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko taiteilijoita kouluttaa nykyistä vähemmän?