Parapsykologian tutkimusta Suomeen

Suomessa on pitkät perinteet parapsykologian tutkimuksessa, jonka juuret juontavat yli sadan vuoden taakse [1]. Suurin osa tästä tutkimustoiminnasta on kuitenkin ollut harrastajien tekemää. Tutkimusta on ollut vaikea tehdä ennakkoluulojen ja leimautumisen pelon takia [2]. Nyt tilanne vaikuttaisi olevan hiljalleen muuttumassa. Parapsykologiaan liittyvät opinnäytetyöt ja muu tutkimustoiminta ovat lisääntyneet huomattavasti 90-luvulta lähtien [3]. Valoa näkyy tunnelin päässä myöskin rahoituksen ja resurssien suhteen. Tämän adressin aiemmassa versiossa tavoitteina oli monitieteisen paranormaalia käsittelevän tutkimusohjelman käynnistäminen, anomalistisen psykologian ja tajunnantutkimuksen professuurin perustaminen aiheen institutionalisoimiseksi, sekä parapsykologisen tutkimusyksikön rahoittaminen [4]. Nämä oli tarkoitus saada toteutumaan Turussa. Kahden ensimmäisen tavoitteen osalta päästiin ehkä jopa yli odotusten: Vuonna 2012 Turun yliopistoon nimettiin maamme ensimmäinen tajunnantutkimuksen professori, jonka erikoisaluetta ovat erilaiset muuntuneet tajunnantilat [5] [6] ja anomalistista psykologiaa sivuten he ovat tehneet myöskin yhteistyötä myöskin Lundin yliopiston parapsykologian professorin Etzel Cardeñan kanssa. Nyt vuotta myöhemmin Suomen Akatemian rahoittaman laajapohjaisen tutkimusohjelman keskeiseksi osa-alueeksi muodostuivat paranormaalit kokemukset [7] [8]. Kolmannenkin tavoitteen toteutumiselle oli edellytykset, Turussa toimi pitkään parapsykologiaan erikoistunut instituutti, joka teki yhdessä vaiheessa yhteistyötä paikallisen yliopistonkin kanssa [9] - valitettavasti harrastajapohjainen rahoitus ei kuitenkaan kantanut sillä kertaa pitemmälle.

Viime vuosina tämä instituutti on toiminut Helsingissä toteuttaen kaikessa hiljaisuudessa mittavaa tutkimushanketta vähillä resursseillaan. Tutkimushankkeen ensimmäisessä osassa on kartoitettu satunnaisotannalla tuhansien suomalaisten omakohtaisia selittämättömiä kokemuksia erittelemättä sitä, liittyvätkö kokemukset parapsykologiaan, ufoihin tai muihin rajailmiöihin. Tätä on toteutettu paranormaalia käsittelevänä kyselytutkimuksena, jonka yhteydessä on haastateltu tarkemmin niitä vastaajia, joilla on itsellään jonkinlaisia selittämättömiä kokemuksia. Kun on saatu edustava kuva kansalaisten ajatuksista ja kokemuksista kyselyn aihepiiriä koskien, seuraavassa vaiheessa kertojien kuvaamista tapauksista suoritetaan mahdollisuuksien mukaan tarkistuksia ja pyritään saamaan tietyillä menetelmillä uutta tieteellistä tietoa paranormaalien kokemusten ilmenemiseen liittyen. Tutkimuksen toisessa osassa puolestaan arvioidaan delfoi-menetelmän avulla kuinka ensimmäisessä osassa esille tulleita ilmiöitä kannattaisi lähestyä uuden, merkittävän tiedon saavuttamiseksi ja minkälaiset tekijät tulevat vaikuttamaan mahdollisuuksiin saavuttaa tällaista tietoa sekä minkälaiset asiat jo olemassa olevista tutkimustuloksista ovat todennäköisimmin historiallisesti merkittävimpiä. Tässä yhteydessä on mahdollista arvioida alan kansainvälisen asiantuntijapaneelin avustuksella paranormaalia koskevaa todistusaineistoa aivan uudesta näkökulmasta!

Nyt ollaan kuitenkin tultu vaiheeseen, jossa Suomen parapsykologian instituutti harkitsee seuraavia vaihtoehtoja: Sen tutkimustoiminta joko päättyy rahoituksen puutteen johdosta, tai sitten hankitaan noin 4000 euroa lisärahoitusta tämän merkittävän tutkimusprojektin jatkamiseksi. Samaan aikaan kun tilanne Suomessa parapsykologian tutkimuksen jatko on katkolla, naapurimaassamme Ruotsissa on nimetty parapsykologiaa koskeva professuuri [10]. Niinpä me allekirjoittaneet annamme tukemme sille, jotta parapsykologian pitkät perinteet Suomessa jatkuisivat vast'edeskin. Haluamme osoittaa kantamme siitä, että parapsykologian tutkimus on arvokasta,  sillä se mm. tukee osaltaan alan tervettä kulttuuria ja ehkäisee poikkeavien ihmisten syrjäytymistä, sen ohella että se on omiaan lisäämään tutkimustietoa laajoja kansanjoukkoja kiinnostavista kokemuksista ja ilmiöistä [11]. Asioista, joihin jotkut asettavat odotuksia jopa tieteen seuraavasta suuresta läpimurrosta, ja monet vähintäänkin maailmankuvan kannalta mielenkiintoisista kuriositeeteista. Asioista, joiden harrastajapohjainen tutkimus saattaisi tarjota tulevaisuudessa eväät saada ammattimaisempaa parapsykologian tutkimustoimintaa Suomeen, mikäli instituutin piirissä esitetyt kaavailut toteutuvat. Tästä syystä sitä tulisi tukea samoin kuin Suomi tukee joka vuosi jopa Skepsis ry:n jäsenlehden toimintaa tuolla samaisella summalla. Me allekirjoittaneet toivommekin, että niin julkiset kuin yksityisetkin rahoittajat suhtautuisivat näihin näkökohtiin vakavasti harkitessaan rahoitusta suomalaisen parapsykologian perinteiden jatkamiseksi.

Jos olet sitä mieltä, että parapsykologian tutkimuksen pitäisi jatkua Suomessa vielä tulevaisuudessakin, muodossa tai toisessa, ja että tälle toiminnalle pitäisi löytyä ainakin pienimuotoista rahoitusta julkiselta tai yksityiseltä sektorilta, allekirjoita tämä adressi! Toimitamme adressin keräyksen päätyttyä Opetusministeriöön, tiimiin kuuluu osa aktiivisimmista kerääjistä. Tätä aktiivisuutta voit itse osoittaa jakamalla adressia foorumeilla, omalla seinälläsi Facebookissa sekä muualla internetissä [12].

Adressin taustaorganisaatioon saa yhteyden osoitteesta parapsykologian.instituutti@gmail.com tai numerosta 050-9255877.

In english: Compared to Sweden, where has been done many parapsychological studies with some public support and where is even one and only professorship of parapsychology in the World [13] [14], situation in Finland could not be any worse. Finland has a institute that has been specialized to parapsychology - mostly running with voluntary resoursces during its activities. Institute of Parapsychology in Finland has been founded in 1965, by Jarl Fahler (1925-1990) who worked for few years in Duke University with parapsychologist J. B. Rhine. Today institute focus to study spontaneus cases and has implemented a current research project related to that topic. However, now institute faces a problem: If we cannot get at least some finance or resources, it is possible that  our activities will cease to exist, which could eventually mean end of parapsychological research in Finland for a long time. [15] If you think that finnish parapsychological research should be continued and the Institute of Parapsychology in Finland should get at least 4000 euros finance for the finishing current study, you can sign this petition.

[1] Suomen ensimmäinen parapsykologinen tutkimusseura täytti takavuosina 100 vuotta http://web.archive.org/web/20100116000619/http://www.psilab.info/juhlavuosi.htm

[2] ParaNet ry:n kannanotto "Asiallisuutta akatemioihin!" http://www.paranet.fi/paradocs/keskustelua/lassila2003a.html

[3] Vertailua voi tehdä esimerkiksi ParaNetin sivuilla http://www.paranet.fi/paraindex/tutkimusta.html

[4] "Adressi uuden tieteenalan edistämiseksi" http://www.adressit.com/paratutkimus

[5] Uusi professuuri ylitti uutiskynnyksen Turun paikallislehdistössä http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tyotalous/nelja-uutta-professoria-turun-yliopistossa

[6] Tajunnantutkimuksen professorin omat kotisivut http://www.his.se/reva

[7] Ylen uutiset tutkimuksesta http://yle.fi/uutiset/yliluonnolliset_ilmiot_tieteen_luupin_alle/6434429

[8] Professori Päivikki Antolan kannanotto tutkimusohjelmaan http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194810732754/artikkeli/puheenaihe+selittamaton+jarkyttaa.html

[9] Tiedote ajalta, jolloin toiminta oli aktiivisimmillaan http://www.paranet.fi/paradocs/uutisia/lassila2003b.html

[10] Uutinen parapsykologian professuurin laittamisesta hakuun Lundin yliopistossa http://www.paranet.fi/paradocs/uutisia/lassila2003c.html

[11] Näkökohtia paranormaalin tutkimuksen tukemisen puolesta http://irc-galleria.net/user/Gamma/blog/55608528-miksi-paranormaalin-tutkimusta-pitaisi-tukea

[12] Kätevä tapa tiedottaa adressista on esimerkiksi kutsua kavereita tähän tapahtumaan http://www.facebook.com/events/563157767065229/

[13] Professor Etzel Cardeña leads CERCAP, The Center for Research on Consciousness and Anomalous Psychology, he holds professorship of parapsychology and hypnosis in Lund university. His expertice are parapsychology, altered states of consciousness, and hypnosis. He carries out research and supervise research in that area. http://www.psy.lu.se/o.o.i.s/18879

[14] The Center for Research on Consciousness and Anomalous Psychology, which consists of a group of researchers and associates dedicated to the scientific study of unusual but not pathological experiences and events, including reputed parapsychological phenomena: http://www.psy.lu.se/research/networks/cercap

[15] Fields marked with star (*) are mandatory. "Etunimi"=first name, "Sukunimi"=last name, "Asuinpaikka"=home place, "Maa"=country, "sähköpostiosoite"=e-mail address, "Olisitko valmis itse tukemaan parapsykologian tutkimusta? Miten?"=Would you be willing to support parapsychological research? How?, "Näytetäänkö allekirjoituksesi kaikille"=Do you want your signature to be seen for all?