Psykologian laitoksen säilyttäminen itsenäisenä yliopistouudistuksen jälkeen

Helsingin yliopiston psykologian laitoksen yt-kokouksessa 20.11.2008 läsnäolijoiden enemmistö kannatti psykologian laitoksen säilymistä itsenäisenä laitoksena yliopistouudistuksen jälkeen. Myös opiskelijoiden johtoryhmälle toimittamassa kannanotossa esitettiin toive, että laitos säilytettäisiin entisellään. Psykologian laitoksen johtoryhmä käsitteli asiaa 29.1.2009 ja teki yksimielisen päätöksen, että psykologian laitoksen tulee säilyä itsenäisenä myös yliopistouudistuksen jälkeen.

Vastoin psykologian laitoksen johtoryhmän, opiskelijoiden ja henkilökunnan enemmistön kantaa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti esittää konsistorille psykologian laitoksen yhdistämistä kasvatustieteen ja puhetieteiden laitoksiin 1.1.2010 alkaen. Päätös tehtiin kokouksessa 10.02.2009 äänestyksen jälkeen. Me allekirjoittaneet toivomme mahdollisimman hyvää yhteistyötä näiden laitosten opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken, mutta vetoamme Helsingin yliopiston konsistoriin, että psykologian laitos voisi säilyä itsenäisenä laitoksena myös yliopistouudistuksen jälkeen.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )