Psykologit ja lääkärit haastavat aikuiset ilmastotyöhön

Allekirjoita psykologien ja lääkäreiden yhteinen vetoomus, jolla muistutetaan aikuisia siitä, ettei ilmastotyön kuulu jäädä lasten harteille.

Vetoomus toimitetaan medialle 29.12.19. Siihen asti allekirjoittaa voivat kaikki suomalaiset ja/tai Suomessa asuvat psykologit ja lääkärit.

JAA ADRESSIN LINKKIÄ VAIN TÄLLE KOHDERYHMÄLLE ELI ÄLÄ JAA LINKKIÄ JULKISESTI. Adressia saa ja on toivottavaa jakaa erilaisissa psykologien ja lääkäreiden ammatillisissa foorumeissa, kuten fb:ryhmissä ja sähköpostilistoilla.

MUISTA JÄTTÄÄ ALLEKIRJOITUKSESI JULKISEKSI JA KÄYDÄ SÄHKÖPOSTIN KAUTTA VAHVISTAMASSA ALLEKIRJOITUKSESI. Adressin kokonaisallekirjoittajamäärään huomioidaan vain julkisena näkyvät nimet. Nimiä ei liitetä lehdistötiedotteeseen mukaan. Silti allekirjoittaneiden lukumäärään lasketaan vain julkaisuoikeuden hyväksytyt nimet, jotta mahdollisissa epäselvissä tilanteissa on mahdollista osoittaa nimien alkuperä.

 

   Psykologit ja lääkärit haastavat aikuiset ilmastotyöhön

Viimeisen vuoden aikaiset laajat ilmastomielenosoitukset osoittavat, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on kyky kääntää huoli tulevaisuudesta rakentavalla tavalla yhteisölliseksi toiminnaksi. Historiassa on tuskin koskaan aiemmin nähty oikeudenmukaisuutta puolustavaa kansanliikettä, jossa lapset olisivat olleet eturintamassa. Lapset ja nuoret ovat kokeneet niin voimakasta huolta tulevaisuudesta, että ilmastolakkoon osallistuminen on tuntunut koulunkäyntiä tärkeämmältä. Yhdessä toimiminen antaa parhaimmillaan voimaa sietää tätä huolta. Kuten ilmastotoiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret ovat toistuvasti viestineet, ilmastokriisin ratkaisemista ei kuitenkaan saa jättää lasten ja nuorten vastuulle.

Tiedetään, että kehityksen kannalta on haitallista joutua lapsuudessa kantamaan liiallista vastuuta asioista, jotka eivät kuulu lasten kannettaviksi. Lasten ja nuorten pelko tulevaisuudesta on ilmastotieteen pohjalta perusteltu. Tosiasioita koskevasta pelosta ja sisäisesti koetusta vastuusta ei pääse irti siten, että kehotetaan lopettamaan huolehtiminen ja asian puolesta toimiminen. Jos aiheellista huolta yrittää torjua tai huolestuneen kokemus mitätöidään, psyykkinen pahoinvointi saattaa vain muuttaa muotoaan. Sen sijaan pelkoa helpotetaan vapauttamalla lapset vastuunkantajan roolista eli ottamalla asia aikuisten hoidettavaksi.

Aikuisten enemmistön passiivisuus ilmastoasioissa saa osan lapsista kokemaan, että aikuiset eivät puolusta lasten tulevaisuutta riittävästi. Tämä voi lisätä lasten turvattomuutta. Syitä aikuisten passiivisuudelle on useita. Ihmismielen on vaikea ottaa vastaan tieteen viestiä ilmastonmuutoksesta ja sen luomista uhkista. Aihe herättää useimmilla vaikeita tunteita. Osa ihmisistä turvautuu ajatusmalleihin, jotka mahdollistavat psyykkisen etäisyyden säilyttämisen ilmastokriisiin. Nämä esteet on ylitettävä, jotta lasten hätähuutoon voidaan vastata.

llmastokriisin ratkaisuihin tarvitaan kiireellisesti suuri joukko aikuisia, jotka vaativat tietoon perustuvia, riittävän suuria ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia poliittisia toimia.

Me allekirjoittaneet psykologit ja lääkärit vetoamme kaikkiin aikuisiin, että ryhdymme yhdessä ajamaan tehokkaita ilmastotoimia. Vain laaja tuki ilmastotoimille voi turvata lasten tulevaisuuden ja oikeuden keskittyä omaan lapsuuteensa. 

 


Sanna Hyyhö, Soile Laukkanen ja Kia Aarnio    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Sanna Hyyhö, Soile Laukkanen ja Kia Aarnio voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko avioliittolain olla sukupuolineutraali?