Puolarintien ja Ylismäentien välille ei tarvita uutta tietä ja kallista tunnelia

Kuva1_yleiskuva.png

Espoon kaupunki asemakaavoittaa parhaillaan Puolarintien ja Ylismäentien yhdistävää katua, joka on esitetty Espoon eteläosien yleiskaavassa. Kaavan nimi Puolarintie 322500 ja se on nähtävillä 19.4.-18.5.2022 ja siitä voi jättää kirjallisen muistutuksen. Lisätietoa https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/puolarintien-asemakaavoitus#section-2814 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että katua ei toteuteta suunnitelman mukaan, vaan kaavassa alue muutetaan virkistysalueeksi. Puolarintien jatkeelle ei ole mielestämme esitetty sellaisia perusteluja, joiden vuoksi kaavamuutos olisi tarpeen toteuttaa.

(Adressi ja allekirjoitukset toimitetaan kaupungin kirjaamoon 18.5 klo 15)

Perustelut:  

  • Kaavaa on perusteltu sillä, että Kuunkadun läpiajoliikenne vähenisi ja turvallisuus lisääntyisi. Kuunkadun yli pääsee kuitenkin myös kevyenliikenteen siltaa pitkin. LISÄYS 27.4: Kuunkadun turvallisuutta ja Kuitinmäen ostarin viihtyisyyttä voidaan parantaa myös ilman tämän kaavan hyväksymistä. 
  • Toisaalta liikenne tulee uuden linjauksen myötä lisääntymään ennusteiden mukaan vastaavasti Ylismäentiellä runsaasti. Rakentamisaikana kevyenliikenteen turvallinen kulku vaaraantuu alueella pitkäksi aikaa. Alueella on runsaasti kouluja ja päiväkoteja, joihin kuljetaan kävellen ja pyörällä. Tielinjauksen paikalla oleva nykyinen kevyenliikenteen käytössä oleva reitti on monelle tärkeä kulkureitti.  
  • Tunneli on kallis, kustannusarvio on 31,6 miljoonaa euroa. Se ei tuo mitään tuloja kaupungille. Tämän raha on pois kaupungin investointeihin käytetystä rahasta, koska investointilistalta joudutaan vuosittain karsimaan muita tarpeellisia hankkeita. Samalla rahalla rakentaa Espoossa koulun tai useammankin päiväkodin. Luontoarvojen ja virkistyskäytön takia tieyhteyttä ei kuitenkaan tule mielestämme toteuttaa myöskään ilman tunnelia. Parempi on siis jättää se toteuttamatta kokonaan.  
  • Liikennemäärien ennusteet toteuttavat itseään. Kun rakennetaan uusi yhteys, tulee autojakin reitille lisää. Kaavamuutos perustuu vanhoihin liikenne-ennusteisiin, joissa ei ole voitu huomioida koronapandemian mahdollisia vaikutuksia liikkumistottumuksiin.  
  • Tielinjaus heikentäisi myös Keskuspuiston virkistyskäyttöä erityisesti Kuitinmäen puolella kasvattamalla liikennemääriä, lisäämällä liikennemelua ja kaventamalla yhteyksiä Keskuspuistoon. 

Kuva2_melu.png

  • Suunniteltu 650 metrin pituinen uusi tielinjaus heikentäisi entisestään Friisinkallion luonnonsuojelualueen ja Keskuspuiston välistä ekologista yhteyttä.
  • Keskuspuistoa pitäisi pikemminkin laajentaa, eikä nakertaa reunoilta enää yhtään enempää - senhän pitäisi tulevaisuudessa virkistää yhä suurempaa määrää ihmisiä. 
  • Jo prosessin aikaisemmassa vaiheessa suurin osa palautteen antajista vastusti hanketta: “Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin 80 mielipidettä, joista suurin osa vastusti kaavoitusta. Seitsemässä palautteessa kannatettiin suunnitelman mukaisen katuyhteyden toteuttamista. Yleisin peruste vastustukselle oli alueen luonto- ja virkistysarvot sekä katuyhteyden tarpeettomuus" 
  • Kaavaehdotus ei edistä Espoon strategiaan kirjattua valtuustokauden tavoitetta: "Espoon kaupunkikehitys on luonnon monimuotoisuudesta huolehtivaa, sitä elvyttävää ja lisäävää." 
  • Espoon strategiassa sanotaan myös: “Edelläkävijyys merkitsee ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, avoimuutta, nykyisen kyseenalaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Kehitämme Espoota taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi”. Nyt onkin aika arvioida ennakkoluulottomasti aikoinaan Espoon eteläosien yleiskaavaan laitetun tienpätkän tarpeellisuus.  

Kannattaa jättää myös kirjallinen muistutus 18.5 mennessä

Kuva2_liikennemäärät.png

Kuvat 21.4.2022 järjestetystä asukastilaisuudesta. 


Helka Otsolampi, Olari    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Helka Otsolampi, Olari näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…