Kangasniemen jätevesipäästöt Puulaan lopetettava

TIEDÄTKÖ KUKA LIKAA SINUN MÖKKIRANTOJASI?

Esimerkiksi ”Suomen kaunein kunta”, Kangasniemi laskee jätevetensä riittämättömästi puhdistettuina maamme 8. suurimpaan järveen, Puulaveteen. Likaaminen ei ole vain Puulan ongelma, vaan valitettavasti se koskee laajemminkin maamme ainutlaatuista järviluontoa.

Allekirjoittamalla kansalaisadressin tuet toimenpiteitä puhtaan Puulan hyväksi ja samalla ilmaiset kannanottosi Suomen vesistöjen likaamista vastaan.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Itä-Suomen Ympäristövirasto ei uusi Kangasniemen kunnalle jätevesien päästölupaa Puulaveteen kunnan jättäessä asiasta hakemuksen vuoden 2006 loppuun mennessä.

Perustelumme ovat:

1. Kangasniemen kunta on vuosia laskenut jätevetensä puhdistamosta
suoraan matalalle, pääosin alle 10 metrin syvyiselle, allasmaiselle
Ruoveden selälle. Sille päästetään vuodessa typpimäärä, jolla voitaisiin
lannoittaa 92 ha peltoa. Seuraukset ovat katastrofaalisia. Vesi on
muuttunut kirkkaasta vihertäväksi. Rehevöityminen on voimakasta
rannoilla, karikoiden tuntumassa jopa neljän metrin syvyydessä.
Roskakalakanta, jota Ruoveden selällä ei vielä 1990-luvulla juurikaan
ollut, on nyt voimakas ja on omiaan kiihdyttämään vesistön
likaantumista.

2. Kangasniemen kunnan jätevesipuhdistamon puhdistusaste on vaatimaton,
kun sen pitäisi olla ainakin 95 prosenttia.

3. Ehdottomasti painavin syy jätevesipäästöluvan eväämiseen on
Puulaveden merkitys kriisiajan puhtaan veden varastona. Ruoveden selältä
vedet virtaavat suurelle Puulalle, Simpiän ja Karttuun selille. Veden
laadun muuttuminen on pantu merkille myös näillä alueilla, ja se näkyy
rehevöitymisenä ja limoittumisena.

Esitämme, että Kangasniemen kunnalle annetaan enintään kahden vuoden
siirtymäaikaa jätevesipäästöjensä uudelleenjärjestelyyn.

Syksyllä 2006

Puula puhtaaksi -kansalaistoimikunta


Jokainen adresseihin annettu nimi vahvistaa käsitystämme huolesta, jota kansalaiset tuntevat Suomen puhtaan järviluonnon puolesta. Jokainen nimi antaa meille vahvuutta ajaa asiaa eteenpäin.

Olemme myös VERKOTTUMASSA, sillä Suomen vesistöjen puhtaus on valtakunnallinen asia. Kumppaniksi on löytynyt Akonveden vesistön pelastaminen -adressin taustaryhmä. Molemmilla adressiryhmillä on sama huoli Suomen järvien tilasta.
Jos sinä olet havainnut muutoksia koti- tai mökkijärvessäsi ja haluat asiantilaan korjausta, olet samalla asialla kuin me. Antamalla nimesi myös www.adressit.com/akonvesi autat asiaa. Tämänkin järven vettä juotiin yleisesti vielä 60 vuotta sitten.
AKONVEDEN blogista voit seurata heidän asiansa etenemistä, samoin sieltä löytyy luettavaksesi myös Puulaa koskevaa aineistoa.

HUOM! Suosittelemme luettavaksi Keskusteluosastosta Puhdas järviluontomme uhattuna (Keskustelu 7) ja saatekirjeen kansalaisadressin luovutustilaisuudessa Kangasniemen kunnalle 20.12.2006 (Keskustelu 8)

UUTTA:
ADRESSIN ALLEKIRJOITTI YHTEENSÄ 1277 HENKILÖÄ JA SE LUOVUTETTIIN 16. HUHTIKUUTA ITÄ-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE KUOPIOSSA. Saimme runsaasti aikaa asiamme esittämiseen ja keskusteluun havainnollistavan Power point -ohjelman pohjalta. Vierailumme kesti puolisentoista tuntia.

Nyt on avattu PUULAN KOTISIVUT, www.puulapuhtaaksi.fi, joilla voi seurata monipuolisemmin Puulan asioita, samoinkuin muita vesiensuojeluun liittyviä aiheita. Adressisivumme on edelleen käytössä ja nimet siihen ovat tervetulleita.