Pyhäselän vesijettirata estettävä

Joensuun Jetteilijät ry on jättänyt hakemuksen Liperin kunnalle vesijettiradan perustamiseksi. Rataa on suunniteltu Pyhäselän järvelle Liperin Mattisenlahden ja Lautasuonlahden väliselle vesialueelle. Vesijettiharjoittelua olisi tarkoitus suorittaa iltaisin toukokuusta syyskuuhun. Hakemusta on perusteltu kilpailutoimintaan suuntaavan harjoitteluradan tarpeella. Yhdistyksessä on 50 jäsentä, joten harjoittelu tulisi olemaan mitä ilmeisimmin aktiivista.

Liperin kunnan valvontainsinöörin mukaan lupaharkinta ja päätökset asiassa tullaan tekemään kevään 2017 aikana. Asiassa tarvitaan vielä selvitystä ELY-keskukselta ja Joensuun kaupungilta. Myös Pyhäselän osakaskunnan lupa tarvitaan. Muiden asianosaisten muistutukset tulee esittää 10.2.2017 mennessä.

Tällä adressilla vastustetaan kyseisen vesijettiradan perustamista. Vesijetit aiheuttavat alueelle väistämättä merkittävää melusaastetta ja kemiallisia päästöjä. Adressin laatijoiden erityishuoli kohdistuu koko Marjalan ja Ylämyllyn ranta-alueiden pientaloasumisen lisäksi Kuunvirran suuaukon alueelle, johon on suunniteltu jettiradan laskuliikennöintiä. Kanavan suuaukon länsipuolen rannalla sijaitsee Joensuun seudulla poikkeuksellinen rantapuistikko, jonka viihtyvyyteen alueen asukkaat ovat panostaneet talkoovoimin. Puistoalue on pidetty aktiivisesti siistinä ja viihtyisänä. Rantakaislikon ylitykseen on Joensuun kaupungin luvalla rakennettu kesällä 2014 laadukas kävelysilta yhteisöllisesti ja asukkaiden täysin yksityisesti kustantaen. Silta johtaa matalalle ja turvalliselle uimapaikalle, joka on alueen pienten lasten aktiivisessa käytössä läpi kesän. Rantapuistikon ja tämän edustalla olevan kaislikon eläimistöön kuuluvat laajasti esiintyvät muuttolinnut, sekä toistaiseksi vuosittain pesineet käki, palokärki, haukat, kaulushaikara ja harvakseltaan esiintyvä kalasääksi.

Vesijettien ohiliikennöinnin ja harjoitusradan aiheuttama melu sekä kemialliset päästöt koituisi merkittävästi sekä omakotitaloasujien, ranta-aluetta virkistyskäytössä hyödyntävien asukkaiden, että eläimistön haitaksi. Alueen tavanomainen huviveneily on niin vähäistä, että tällaista haittaa ei ole aiemmin päässyt alueeseen kohdistumaan.

Tämän adressin myötä toivomme ja uskomme, että alueen asukkaiden huoli kuullaan ja Joensuun Jettelijät ry:n hakemus vesijettiradasta hylätään. Adressi luovutetaan päättäville tahoille 10.2.2017 mennessä, joten allekirjoita ja kiirehdi tiedon levittämisessä!
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )