Pylkönmäen Salen säilymisen puolesta

Me olemme huolestuneita S-ryhmän päätöksestä lopettaa kauppa- ja pankkipalvelut Pylkönmäellä. 

Kaupan nykyinen sijainti Pylkönmäellä on erinomainen ja kaikkien tavoitettavissa.
Sale on Pylkönmäen ainoa kauppa tällä hetkellä. Seuraaviin kauppoihin on noin 30 km matkaa, joka kohtuumattoman pitkä. Julkistaliikennettä ei juuri ole, ainoastaan koulukyyditys. Kaupan säilyminen kylällämme on kylämme elinehto! 

Pylkönmäellä asuu paljon lapsiperheitä, autottomia ja ikäihmisiä, joille lähikauppapalvelut ovat elintärkeitä.
Kesällä kylämme asukasmäärä kaksinkertaistuu, jolloin kaupan tarve kasvaa entisestään. 

Olemme vastikään saaneet kylällämme uuden koulun, jonka oppilasennuste on hyvä. Näemme kylämme tulevaisuuden näkymät valoisana. Kylän vetovoimaisuus ja elinvoimaisuus vähenee huomattavasti, jos kauppa häviää kylältä. Kauppa on myös toiminut sosiaalisena kohtaamispaikkana monelle kyläläiselle. 

Esitämme, että Sale kauppa säilyisi kylällämme, monipuolisien palvelujen kera.

Toivomme, että olette mainostamienne arvojen takana: ”Asiakasta varten”, ”Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä” 

 

Pylkönmäen kylien kehittämisyhdistys Pylkön Ääni ry

 

 


Iida Moisio, Pylkönmäen kylien kehittämisyhdistys Pylkön Ääni ry    Ota yhteyttä adressin tekijään