Pyydämme apua Venäjältä

Kun hätä on suurin, apukin on lähellä. Suomi tarvitsee kiireellisesti tarvike- ja muuta apua liittyen koronan torjuntaan. Venäjä on antanut runsaskätisesti ja pyyteettömästi humanitaarista apua Euroopan maille, joissa koronatilanne on kriittinen. Venäjä on kiireellisesti ja tehokkaasti toimittanut mm. tarvikkeita, välineitä, henkilöstöä ja asiantuntijoita. Esimerkiksi Italiaan Venäjä toimitti 15 kuljetuskoneellista apua koronaviruksen torjuntaan. Myös Yhdysvaltoihin Venäjä on toimittanut apua koronaviruksen torjuntaan. Suomessa koronatilanne on erittäin kriittinen esim. tarvikepulan ja johtamisongelmien vuoksi. Suomen hallituksen on heti ryhdyttävä toimiin avun pyytämiseksi Venäjältä. Apu on lähellä ja helposti saatavissa. Presidentti Niinistön on esitettävä pyyntö Venäjälle mahdollisimman pian. 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että AK1983 voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko ydinvoiman lisärakentamista?