Wasa Race Park Vaasaan

Vaasassa on useaan otteeseen suunniteltu moottoriurheilu-keskuksen perustamista. Toistaiseksi ei olla saavutettu konkreettisia tuloksia. Käsillä olevaa projektia on työstetty kolmisen vuotta.

12 toukokuuta 2008 perustettiin paikallisten moottoriseurojen toimesta yhteistyöseura jonka nimi on Wasa Race Park ry. Yhdistyksen päämäärä on tehdä työtä moottori-urheilukeskuksen perustamista ja ylläpitoa varten Vaasan seudulla.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin yrityksissä yleisesti käytettyä markkinatutkimusta, ja kahdessa viikossa yli kolmetuhatta henkilöä ilmoitti kiinnostuksensa päämääräämme kohtaan. Suurenmoinen kiinnostus sai meidät vakuuttuneeksi sellaisen laitoksen tarpeesta, jonka puolesta nyt puhumme.

Kannata Wasa Race Park hanketta ja kirjoita nimesi keräyslistaan. Kun jätät listalle sähköpostiosoitteesi lisäämme sen postituslistaamme. Halutessasi voit poistua postituslistalta. Sähköpostiosoitteen jättäminen ei ole pakollista.

Kiitos tuesta!


Wasa Race Park till Vasa

I Vasa har man gjort flera försök att planera ett motorsportcentrum.
Hittills utan framgång. Det pågående projektet har man arbetat med i tre år.

Den 12 maj 2008 bildades av lokala motorföreningar en samarbetsförening som
fick namnet Wasa Race Park ry. Föreningens mål är att starta och
upprätthålla ett motorsportcentrum i Vasa regionen.

I början av projektet gjordes en intresseundersökning för ett
motorsportcentrum och under två veckor samlades över tretusen namn. På grund
av det stora intresset har vi fortsatt med projektet.

Understöd Wasa Race Park projektet och skriv ert namn på listan. Om ni anger
er e-postadress läggs den till på vår postningslista. E-post adressen är
inte nödvändig.

Tack för ert understöd!