Raision hautausmaan kulttuurihistorialliset hautakivet säilytettävä

Raision hautausmaalla on kulttuurihistoriallisesti merkittävien henkilöiden hautakivien viereen asetettu kyltit, viestinä hautaoikeuden haltijalle tarjotaan tilaisuus hoita hauta-paikka-asiakuntoon, muussa tapauksessa hautapaikka siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. Kehotusteksteissä mainittu mm: *hoitamaton ainaishauta, *haudan hallinta-aika päättynyt, *hautakiven suoristamiskehotus. - Pääsääntöisesti em. hauta-paikat ovat jääneet hoitamatta: hautapaikan haltijaksi nimetty kuollut, ei elossa omaisia, -haltija asuu muualla, Suomessa tai ulkomailla.

Kulttuurihistorialliset hautapaikat tulisi selvittää vanhan hautausmaa-alueen osalta ennen hautakivien lopullista poistamista (hautapaikat osastoissa 1VA ja 11L). Hautakivet alkuperäisessä paikassaan ovat kulttuuriperintö tuleville sukupolville, tärkeä osa Raision historiaa.

Säilytettävien hautamuistomerkkien osalta Raision srk tulee ryhtyä pikaisesti selvitystyöhön avainasemassa olevan Raision historiaa tuntevien henkilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Hautaustoimen kiinteän kulttuuriperinnön hoitaminen on seurakuntien lakisääteinen tehtävä (Kirkkolaki: Luku 17, § 5)

Pyyd. yst. allekirjoittamaan adressi 18.02.2024 mennessä, kiitos! 

 


Anneli Uitto, Raision seurakuntalainen    Ota yhteyttä adressin tekijään