Rajakylän ja Kaijonharjun terveyskeskukset säilytettävä

Adressi Rajakylän ja Kaijonharjun terveyskeskuksien säilyttämisen puolesta

Oulun kaupungin palveluverkkotyötä on tehty Uuden Oulun syntymisen alussa. Kaupunginvaltuustossa 27.05.2013 on linjattu, että toimintaa kehitetään 7-8 hyvinvointikeskuksen mallilla. Nyt nk. Remonttiryhmän esittelemä mallissa on päädytty neljään hyvinvointikeskukseen, mikä on vastoin jo valtuuston linjaamaa palveluverkkotiheyttä. Lisäksi on linjattu, että suun terveydenhuollon keskuksia on kuusi. Remonttiryhmä on tässä asiassa ylittänyt toimivaltansa, kun on unohtanut valtuuston linjaukset.

Asuinaluetta valitessaan ihmiset katsovat mm. sitä mitä alueella on palveluita. Ehdotuksen tekijöiltä on unohtunut, että suurin osa Oulun asukkaista asuu kaupungin pohjoispuolella ja että kaupunki jatkuu sekä pohjoiseen että itään pitkälle, mitä se ei tee Oulujoen eteläpuolella. Kaijonharjun ja Rajakylän suuralueilla on yksistään mm. yhteensä yli 30 000 asukasta. Palveluiden vieminen alueilta pois on pohjoisen Oulun asukkaiden syrjimistä. Tällaista asukasmassaa ei kannata ekologisuudenkaan nimissä alkaa juoksuttamaan 10 tai 20 km päähän hakemaan palveluita.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Rajakylän ja Kaijonharjun terveyskeskuksia ei saa lopettaa eikä toimintoja yhdistää Tuiraan tai Haukiputaalle. Keskusten toimintoja tarkastellessa tulee miettiä miten hallintoa ja byrokratiaa voidaan yleisesti vähentää ja siten saada aikaiseksi toimivampaa palvelua ja säästöjä etenkin hallinnosta.

Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys ry. (Kuivasjärven Seutu) Rajakylän asukasyhdistys ry.

ja

Allekirjoittaneet