Vastustamme Rakokiven Louhimonlupahakemusta

Vastustamme mitä ankarimmin Lahden rakennus- ja ympäristölautakunnalle jätettyä hakemusta koskien Pärhä Oy:n maa-aines- ja ympäristölupaa kiviaineksen louhimiseen ja murskaamiseen, sekä betonijätteen ja maa- ja kiviaineksen murskausta ja käsittelyä Knuuttila RN:o 12:88 alueella.

Pärhä Oy:n toiminta tuo tullessaan voimakkaan melutason, maapinnan järistyksiä sekä rasitusta kivipölystä ja huomattavasti lisääntynyttä raskasliikennettä alueella. Louhimo uhkaa asukkaiden, eläinten terveyttä ja turvallisuutta ympäröivällä alueella. Suunniteltu kaivostoiminta vaikuttaa lisäksi negatiivisesti alueen kiinteistöjen arvon kehittymiseen.

Yhtiöllä on 11km säteellä kaksi (ellei jopa enemmänkin) maa-ainesten otto ja käsittelypaikkaa.

Vastatkaa adressiin heti, sillä tämä adressi suljetaan klo 12 11.9.2017 ja luovutetaan Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle 11.9.2017.

Ottamisalue2.jpg

 


Iina Anoschkin, O4O 771 9928, iina.anoschkin'at'gmail.com    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Kannatatko kuolemantuomiota?