Lahden Ranta-Kartanon alue puistomaisemaksi

Lahden Ranta-Kartanon alue puistoalueeksi

ADRESSI SULJETTU JA LUOVUTETTU KAUPUNGINVALTUUSTON PJ:LLE PE 12.6. KIITOS KAIKILLE ALLEKIRJOITTANEILLE!

Lahden kaupungin kyljessä on aina ollut Vesijärvi. Tänä päivänä luontoarvojen ja asukasviihtyvyyden merkitys on löydetty uudelleen. Kaupunki on kunnostanut sataman alueen lahtelaisten olohuoneeksi, samoin myös Pikku-Vesijärven alueen vapaaksi virkistysalueeksi. Pikku-Vesijärven vieressä oleva alue on toiminut laajojen yleisötapahtumien parkkipaikkana sekä tärkeänä henkireikänä, raikkaan hapellisen ilman tuloväylänä keskustaan, jossa ajoittain kärsitään huonosta ilmanlaadusta.

Alueesta tehtiin aikoinaan kaupunkipuistohanke, joka yllättäen haudattiin. Syy oli lähinnä sen rahallinen merkitys – ei viihtyisyys. Ns. Ankkurin alue on varottava esimerkki tiivistä rakentamisesta, joka on julkisestikin jo myönnetty.
Aluetta on ehdottomasti ehostettava puistomaiseksi alueeksi ja säilytettävä alueen vapaa ja avonainen ilme esimerkkiä voimme hakea Helsingistä Oopperatalon ja Stadionin välistä.
http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/EEF6D86C97B20FFAC22572670048C431/$file/A-2428+Luonnosvaihtoehdot+0-3_koko+sarja_WEB.pdf

Ranta-Kartanon säilyttäminen virkistyskäytössä ei estä kuitenkaan kehittämästä linja-autoaseman ja Pikku-Vesijärven välistä rakentamatonta aluetta. Kannatamme sen kehittämistä osana satamaa, Kisapuistoa ja laajemmin Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kampuksen aluetta. Pikku-Vesijäven ja Kartanon viheralueen tilakokemus edellyttää lisäksi tyhjää tilaa, jotta alueen maisemat voidaan nähdä ja kokea.

Tornitalojen lisäksi alue rakennettaisiin täyteen matalampia kolmikerroksisia taloja. Teknillinen virasto on tehnyt alueesta kymmenisen kaavaehdotusta, jotka esiteltiin lahtelaisille 2.6.08 yleisötapahtumassa. Lahdessa kaavamuutoksissa kaupunkilaisten annetaan usein vaikuttaa suunnitelmiin vain muodollisesti. Käytännössä asukkaiden mielipiteet sivuutetaan ja annetaan rakennusliikkeiden määrätä. Esimerkkinä mainittakoon Paavolan kaupunginosan raiskattu puistomaisema tornitaloineen.

Aamuisin tuhannet opiskelijat purkautuvat linja-autoasemalla jatkaakseen jalan aseman välittömässä läheisyydessä olevalle maan suurimpiin kuuluvaan koulutuskeskukseen ja muihin lähellä oleviin oppilaitoksiin. Miksi näidenkin opiskelijoiden – tulevien veronmaksajien- kulku halutaan hankaloittaa siirtämällä linja-autoasema pois rautatieaseman matkakeskukseen?


Me allekirjoittaneet vaadimme, että kaupungin päättäjät ratkaisee asian järkevällä, kaikkia lahtelaisia arvostavalla tavalla ja hyväksyy teknillisen viraston esittämän VE 0+:n ja hylkää kaiken muun suunnitteilla olevan raskaan rakentamisen. Päättäjät, kunnioittakaa kerrankin lahtelaisten – ei rakennusliikkeiden- toiveita.

http://www.ess.fi/?article=109229

Kuvia Facebookissani!
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000027041534&ref=profile