RANTARATA KUNTOON!

Koska uusi Elsa- eli Tunnin juna -hanke tulee jättämään katveeseen koko Länsi-Uusimaan, me alueen asukkaat kannamme syvää huolta Rantaradan kehittämisestä. Rantarata on koko Länsi-Uusimaan elinvoimaisuuden tae.

 

Uuttamaata on kehitettävä tasapuolisesti. Länsi-Uudeltamaalta liikkuu päivittäin noin 15.000 henkeä pk-seudulle töihin ja takaisin.*) Tulevan Tunnin junan ratalinjauksen aluetta palvelee jo uusi moottoritie, joka olennaisesti lyhentää matkustusaikoja alueelta pk-seudulle tai Turkuun. Tunnin juna tulee myös olennaisesti rikkomaan luonto- ja kulttuurisia arvoja erityisesti Salossa, jossa linjaus mm. vedetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Lukkarinmäen läpi.

 

Rantaradan palveluita on kurjistettu jo pitkään. Jo olemassa olevan radan korjaustoimia on viivytelty ja pikajunien pysähdykset väliasemilla on lopetettu lähes kokonaan. Esimerkiksi n. 40.000 asukkaan Kirkkonummella IC-juna pysähtyy vain kahdesti päivässä. Lähijunayhteydet Karjaalle on lakkautettu kokonaan, ja nykyisellään Siuntion kunta ostaa itse Siuntioon liikenöivät harvat Y-vuorot (jotka kaiken lisäksi ajetaan nykyään vain arkisin). Inkoossa junat eivät ole pysähtyneet vuoden 2016 jälkeen. Vuorojen dramaattinen vähentäminen on aiheuttanut huomattavaa hankaluutta alueen yhteyksille. Tunnin juna -hanke sitoo vuosien ajaksi pääomia ja muita resursseja, siksi me Rantaradan varrella asuvat henkilöt ja perheet vaadimme, että Tunnin junasta huolimatta valtio sijoittaa Rantaradan kunnostamiseen ja toteuttaa viipymättä seuraavat toimenpiteet Länsi-Uudenmaan elinkelpoisuuden vahvistamiseksi:

 

  1. Suunnitteilla oleva lähiliikennettä palveleva kaupunkirata on ulotettava Kauklahteen asti. Kaupunkirata tulee nopeuttamaan olennaisesti Helsingistä Espoon ulkopuolelle ulottuvia junayhteyksiä. Alkuperäisessä suunnitelmassa rata ulottui Kauklahteen, mutta myöhemmissä suunnitelmissa se on typistetty loppuvaksi Espoon Keskukseen. Edellytämme siirtymistä takaisin alkuperäiseen suunnitelmaan.
  2. Nopeat junayhteydet (mahdollisimman vähän välipysähdyksiä) välille Hki-Karjaa on otettava jälleen käyttöön vähintäänkin ruuhka-aikoina. Tämä palvelee paitsi karjaalaisia, myös Hangosta ja Tammisaaresta pk-seudulle matkustavia työmatkalaisia.
  3. Tunnin junasta huolimatta myös Rantarata tarvitsee muutaman junayhteyden Turkuun päivittäin siten, että juna myös pysähtyy harkituilla väliasemilla. Myös Tammisaaresta ja Hangosta on taattava sujuvat yhteydet Turkuun ja Helsinkiin.
  4. Tekniset kunnostustoimet: Rantaradan ongelmana on sen yksiraiteisuus ja maaperän laatu. Toimiakseen sujuvasti Rantarata tarvitsee lisää ohituspaikkoja sekä rinnakkaisraiteita joillekin osuuksille. Nämä korjaustoimet parantavat merkittävästi liikenneyhteyksiä Turun ja Helsingin välillä, mutta tulevat kuitenkin erittäin edullisiksi verrattuna Tunnin juna -hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Tämä adressi tullaan esittämään ainakin uuden hallituksen liikenneministerille ja pääministerille heti hallituksen muodostamisen jälkeen.

*) Turun suunnasta matkustaa päivittäin n. 15.000 henkeä töihin Helsingin seudulle.

Tarkemmat jakaumat tässä:

Työmatka junalla, bussilla tai henkilöautolla Helsinkiin (henkeä päivässä): Kirkkonummi 10.927, Siuntio 1.357, Inkoo 863, Raasepori 1.086, Yhteensä lähes 15.000

Työssäkäyvät Turusta Helsinkiin 2.300

Työssäkäyvät Helsinki-Turku 1.100

Yhteensä 3400 hlöä

(Lähde: Tilastokeskus)


Rantaradan puolesta -kansalaisryhmän puolesta Eevakaisa Mäntyranta    Ota yhteyttä adressin tekijään