Raskaat hiilikuljetukset pois Hanko-Hyvinkää radalta

Syksyn 2019 aikana on Hanko-Hyvinkää rataosuudella aloitettu hiilen kuljettaminen Koverhariin. Vaunut ovat venäläisiä ja juna raskaassa lastissa.

Tämä aiheuttaa ison tärinän radan ympäristöön, tärinä on paljon isompaa kuin on muilla junilla ollut. Astiat helisevät kaapeissa ja tärinä häiritsee asumista. Tärinä tuntuu laajalla alueella radan ympäristössä - ei vain lähiasumuksissa.

Junia kulkee kaksi kertaa vuorokaudessa, keskipäivällä ja aamuyöstä klo 3-4 välillä. Aamuyön tärinä ja äänet ovat niin häiritseviä, että se herättää nukkujat. 

Asiasta on valitettu usealta taholta väylävirastoon, palautteet on kuitattu vastaanotetuiksi ja ilmoitettu, että mittauksia on aloitettu tekemään.

Kun on kysytty mittauspaikkoja ja tuloksia vastaus on ollut ylimalkainen. Ei ole kerrottu avoimesti missä mitataan ja mitä tuloksia on saatu.

Junan kulkunopeuden hidastaminen olisi yksi vaihtoehto, mutta kuulema vaikeuttaa radan tehokasta käyttöä. Vedotaan myös henkilöliikenteeseen, jota radalla ei ole.

Tässä osa Väyläviraston vastausta:

" Jatkamme tulosten tarkempaa analysointia ja jatkotoimenpiteiden arviointia. Emme voi luvata tärinätilanteeseen helpotusta nopealla aikataululla, sillä hiilikuljetukset Koverhariin jatkuvat toistaiseksi. Venäjältä kuljetetaan kivihiiltä metalliteollisuuden tarpeisiin. Emme osaa ennustaa, kuinka pitkään kuljetukset jatkuvat, sillä asiaan vaikuttavat mm. Venäjän omien satamien kapasitetti sekä Baltian maiden kautta kulkevan radan kapasiteetti. Jos näissä tapahtuu muutoksia, kuljetukset voivat siirtyä poiskin Suomen rataverkolta. Tähän tietoon kuljetukset kuitenkin jatkuvat Suomen kautta. Nykyinen tahti on 1-2 kuljetusta vuorokaudessa.
Yhtenä vaihtoehtona on nopeusrajoitusten asettaminen kriittisimmille alueille, mutta nopeusrajoitukset vähentävät merkittävästi radalle mahtuvaa junaliikennettä, mukaan lukien henkilöliikenteen junat. Myös junien jarrutus ja kiihdytys aiheuttavat ääntä, mikä voi osaltaan lisätä junaliikenteen aiheuttamaa häiriötä. "
 

On aivan selvää, että raskaat hiilikuljetukset häiritsevät ja haittaavat asumista laajasti radan ympäristössä. Lisäksi mietityttää mitä tälläinen jatkuva tärinä aiheuttaa rakennuksille. Kuka vastaa jos ja kun  niihin tulee vaurioita?

Miksi hiilikuljetuksissa ei hyödynnetä Lappohjan syväsatamaa, joka on ihan Koverharin vieressä?

Tälle haitalle on saatava ratkaisu, ei voi jatkua pitkään. 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Maili Soukka voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko perustuloa?