Rautatien aiheuttama tärinä ja melu Pispalassa-valitus Väylävirastolle

Rautatien aiheuttama tärinä ja melu Pispalassa

Raskaiden tavarajunien aiheuttama melu ja tärinä ovat kasvaneet vuosi vuodelta Pispalan alueella. Erityisesti venäläiset hiilijunat sekä muut raskaat tavarajunat aiheuttavat erittäin häiritsevää melua/sallitun melutason ylittymisen sekä voimakasta tärinää ja resonanssia, joka tuntuu rakennuksissa sisällä asti. 

Tärinä on pahinta Pispalassa rautatien läheisyydessä. Harjun pohjoispuolella ongelma koetaan häiritseväksi erityisesti Erämiehenkadulla, Ahjolankadulla, Haulikadulla, Koukkarinkadulla ja Ratakadulla, missä rakennukset ovat melko lähellä rataa. Tärinä kantautuu myös harjun läpi sen eteläpuolelle. Pispalan rakennuksia ei ole mitoitettu kestämään kovaa tärinää. Pispalan asukkaat ovat huolissaan rakennustensa puolesta. Erityistä huolta herättää piippujen, muurien tai muiden rakenteiden halkeilu ja vaurioituminen. Kuinka väylävirasto on varmistanut, että Pispalan rakennuskanta ei kärsi sen toiminnasta? Kuka korvaa aiheutuneet vauriot? Tärinä ja melu vaikuttavat erittäin negatiivisesti asuinmukavuuteen ja viihtyvyyteen Pispalan kulttuurihistoriallisella harjulla. Tärinä ja toistuva meteli vaikuttavat keskittymiskykyyn, unen laatuun ja sekä aiheuttavat pelkoa ja stressiä rakennevaurioista.

Santalahden uusille kerrostaloille rakennettu maanpaineseinä sekä meluesteaidat vähentävät melun ja tärinän kulkemista Santalahden suuntaan, mutta heijastavat äänet ja tärinän takaisin Pispalan suuntaan. Tämä saattaa selittää osaltaan miksi Pispalan alueella koettu meteli ja tärinä tuntuvat voimistuneen viimeaikoina.

Melu- ja tärinätason vaimentamiseksi esitämme ensisijaisesti raskaiden tavarajunien nopeuden tuntuvaa laskemista sekä alueelle sopivan ratanopeuden selvittämistä. Esitämme myös pyöristä ja kiskoista tulevan melun estämistä meluaidalla sekä maan sisään rakennettavia tärinäesteitä.

Me allekirjoittaneet Pispalan asukkaan pyydämme, että Väylävirasto tekee suunnitelman ja antaa meille palautteen, mitä asian ratkaisemiseksi tehdään? Tilanne ei voi jatkua näin.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Soila Laaksonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…