RIIHIMÄEN TEATTERIN PUOLESTA

Me allekirjoittaneet pidämme välttämättömänä, että Riihimäen Teatterille turvataan edellytykset häiriöttömään toimintaan ammattiteatterina.

Riihimäellä on jo vuodesta 1946 alkaen saatu nauttia ammattiteatterin tarjoamasta teatterikulttuurista. Kiitos siitä kuuluu Riihimäen Teatterille sekä sen toimintaa turvanneelle taustayhteisölle, Riihimäen kaupungille.

Riihimäen Teatterissa käydään Riihimäeltä, lähiseuduilta sekä koko eteläisestä Suomesta. Tämä johtuu siitä, että teatterityön laatu on ollut laajan luottamuksen arvoinen. Teatteri tuottaa katsojilleen teatterielämyksiä, joiden avulla he saavat tietoa ja näkemyksiä ympäröivästä maailmasta. Teatteri on myös kannanottaja, joka parhaimmillaan tukee koko yhteisön toimintaa antamalla aineksia ja näköaloja sen kehittämiseen. Taitavasti tehdyllä viihteelläkin on oma suuri arvonsa, koska se antaa voimia katsojille heidän arkiseen työhönsä. Riihimäen asukasluvun suuruisen vuotuisen katsojamäärän taloudellista merkitystä paikkakunnalle ei voi jättää huomiotta.

Näistä syistä vetoamme Riihimäen kaupunkiin, että se turvaisi Riihimäen Teatterille toimintaedellytykset pysyvästi. Pelkkä epävarmuus tulevaisuudesta on omiaan häiritsemään Riihimäen Teatterissa työskentelevää henkilöstöä heidän suuriarvoisessa työssään.


ritva koskimäki, Riihimäen Teatterikerho ry    Ota yhteyttä adressin tekijään