Riistavuoren liito-oravien ydinalue säästettävä!

Englantilainen koulu aiotaan rakentaa Helsingin Etelä-Haagassa sijaitsevan Riistavuoren metsän liito-oravien ydinalueen päälle, me allekirjoittajat vaadimme koulun siirtoa sopivammalle paikalle. 

Riistavuoren metsästä tehtiin päätös kaupunkiympäristön lautakunnassa 9.1.2024. Rakentaminen ulottuisi syvälle metsään, sinne tulisi uusi asuinalue ja se kaventaisi metsää huomattavasti. Samassa kokouksessa ehdotettiin, että koululle etsittäisiin nopealla aikataululla uusi sijainti, mutta ehdotus hävisi täpärästi äänin 7-6.

Englantilaiselle koululle suunniteltu alue on luonnoltaan erityisen arvokas, sillä on se liito-oravien ydinalue, se kartoitettiin vuonna 2018. Ydinalueesta hakattiin osa jo vuonna 2019, nyt siis aikeina on hakata loputkin ydinalueesta. Alueella on myös havaittu luonnonsuojelulailla rauhoitettuja siilejä, joiden pesäpaikkoja ei saisi hävittää.

Liito-oravien ydinalueen hävittämiseksi on myönnetty ELY-keskuksen poikkeuslupa, mutta siinä mainittuja ehtoja yritettiin rikkoa. Poikkeusluvassa kielletään puiden kaato lisääntymisaikana 1.4.-31.7., silti maanrakennustyöt meinattiin aloittaa viime vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kouluhankkeelle ei oltu vielä edes myönnetty rakennuslupaa, vaan puut siis meinattiin kaataa liito-oravan lisääntymisaikana ja ennen rakennusluvan myöntämistä.

Englantilaisen koulun kaavakäsittelyssä on myös ollut epäselvyyksiä. Rakennuslupahakemuksessa ei oltu tuotu esille, ettei sen kaava mahdollista koulurakennusta ja hankkeelle myönnetyt rakennusluvat peruttiin. Nyt koululle haetaan kaavasta poikkeamista, jota käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa.

Englantilaisen koulun rakentamisesta tehtiin myös selvityksiä, joissa tuli esille, että tulevat tilat ovat pienemmät kuin nykyiset tilat, eikä kaikille edes riitä opetustiloja. Opettajien työ-ja virkistystilat tulevat olemaan pienemmät ja johtoa velvoitetaan muutosjohtamiseen. Hakemusta perustellaan sillä, että se on pitkään etsinyt uusia tiloja, koska koulun nykyiset tilat ovat heikossa kunnossa ja jääneet koulutoiminnalle pieniksi. On ristiriitaista, että tulevat tilat eivät selvitysten mukaan helpota tilaongelmia, vaan ovatkin heikennys nykyisiin verrattuna. Ahtaissa tiloissa ei voida luoda turvallista oppimisympäristöä jokaiselle.
 
 

Mikäli englantilaiselle koululle suunniteltu alue säilyisi luonnontilaisena, metsää säilyisi enemmän ja sen eteläosasta tulisi yhtenäisempi. Se olisi merkityksellistä asukkaille ja luonnon monimuotoisuudelle.

Pidämme kouluhanketta tärkeänä, emmekä vastusta itse koulua, vaan kannatamme sen siirtoa pois Riistavuoren metsästä ja liito-oravan ydinalueelta.

Liito-oravat_Tiina_Tikka.jpeg1.jpg

Kuva: Tiina Tikka

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kannanotto:

 https://www.sll.fi/helsinki/2024/01/23/kannanotto-haagan-isonnevankuja-1-isonevantie-28-ja-eliel-saarisen-tie-45-poikkeamishakemuksesta/

 

 


Pro Riistavuoren puisto-asukasaktiivit    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pro Riistavuoren puisto-asukasaktiivit voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…