REUMASAIRAAT VAATIVAT MINISTERI RISIKON EROA

Me reumaa sairastavat, omaiset ja meitä tukevat emme alistu Kelan ja STM:n päätökseen Heinolan Reuman konkurssiin ajamisesta.
Tämä on suoraan reumalasten, aikuisiän lapsireumaatikkojen sekä muiden vakavasti reumaa sairastavien
ihmisten heitteillejättöä ja piittaamattomuutta reumaatikkoja kohtaan.
Tästä syystä vaadimme ministeri Paula Risikon eroavan välittömästi tehtävästään.
Hän on vastuussa tästä STM:n puolelta.
Sosiaali-ja Terveysministerion velvollisuus on ottaa kantaa ihmisten terveyden hoitoon liittyvissä asioissa.
Tätä tehtävää ei ministeri Risikko ole vastuullisesti hoitanut.
Joten erotkaa heti ministeri Risikko.


Tarja Perkiö, Aija Lavikainen, Seija Pekkala    Ota yhteyttä adressin tekijään