Ristinummentien rauha uhattuna - allekirjoita adressi 2.5. mennessä!

Kirkkonummen Kylmälässä sijaitsevan Ristinummentien luonnorauha ja hiljaisuus on uhattuna. 

Helsinkiläinen maanrakennusyhtiö West Express Oy on hakenut ympäristölupaa hankkeelle, joka toteutuessaan tekisi idyllisestä alueesta vuosiksi meluisan, pölyisen ja asukkaille vaarallisen rakennustyömaan. Jos suunnitelmat toteutuvat, kapean hiekkatien liikenneturvallisuus vaarantuu huomattavasti.

West Express aikoo täyttää ja muokata tiellä sijaitsevan soranottopalstan. Yhtiö suunnittelee, että tiellä kulkisi 16-30 raskasta kuorma-autoa arkipäivisin klo 7-20 (mutta tarvittaessa myös muina aikoina). Yrityksen antamien tietojen perusteella hankkeen arvioidaan kestävän 4-10 vuotta.

Tällaiset liikennemäärät aiheuttaisivat huomattavia riskejä Ristinummentien asukkaille, erityisesti lapsille, ja kaikille alueella liikkuville.

Kapealla tiellä vaaratilanteita

Ristinummentie ei ole tarpeeksi leveä tie sellaiseen liikenteeseen, jossa henkilöautot ja raskaat kuorma-autot voisivat ohittaa toisensa. Tie on 3,5-4 metriä leveä ja West Express Oy:n ajoneuvot ovat keskimäärin 2,5m leveitä. Tien molemmilla puolilla on ojat, eikä tiellä ole ohituspaikkoja, jalkakäytäviä tai kävelyteitä.

Esimerkiksi pienet koululaiset kulkevat tiellä päivittäin niin pimeän kuin valoisankin aikaan mennessään koulubussille tai -taksille. Koululaisia kuljettava taksi pysähtyy juuri Ristinummentien ja Sjökullantien risteyksessä, josta rekat kääntyisivät Ristinummentielle arkisin aamuseitsemästä lähtien.

Kasvava liikenne lisäisi riskiä onnettomuuksiin myös alueen muilla teillä kuten Veikkolaan ja Lapinkylään kulkevalla Sjökullantiellä, joka on kapea ja mutkainen tie.

Teiden kunto heikkenisi

Ristinummentie on yksityistie, eli tien asukkaat rahoittavat tien ylläpidon ja kunnostuksen. Tie on rakennettu nykyiseen käyttöön: omakotitaloihin vievään, lähinnä henkilöautoilla tapahtuvaan liikennöintiin.

Tie ei ole suunniteltu sellaiselle kalustolle, liikennöintimäärälle ja painoille kuin mitä West Express Oy hakemuksessaan suunnittelee.  Jo nykyisillä liikennemäärillä tie vaatii jatkuvia korjaustoimenpiteitä. West Express Oy ei ole tehnyt selvitystä tien rakenteesta ja kestävyydestä.

Yrityksen suunnitelmat vaikuttaisivat toteutuessaan teiden kuntoon myös muualla lähiseudulla, varsinkin Veikkolaan ja Lapinkylään menevällä Sjökullantiellä.

Talot ja autot pölykerroksen alle

West Express Oy:n mukaan liikenteestä aiheutuva pöly olisi lyhytkestoista ja paikallista. Tämä ei pidä paikkaansa. Yrityksen esittämien liikennemäärien perusteella pöly olisi jatkuvaa ja vaikuttaisi kaikkiin reitin varrella oleviin rakennuksiin ja pihoihin.

Yrityksen teettämien tutkimusten mukaan päivän keskimääräiset melurajat eivät ylittyisi alueella kuorma-autoliikenteen takia. Keskiarvot eivät kuitenkaan kerro mitään jokaisen yksittäisen auton tuottamasta melusta, jota syntyisi aina auton ohittaessa asuinrakennuksen.

Asukkaat ovat huolissaan, että suuri pölyn määrä ja melu vaikuttaisi heidän terveyteensä. 

West Express Oy:n kasvaneista liikennemääristä saatiin esimerkkiä jo kesällä 2014, kun sama yritys poisti soranottopalstalta sinne kuulumattomia maa-aineksia ja ajoi lukuisia kuljetuksia Ristinummentiellä edestakaisin. Toiminta häiritsi asukkaita sekä sisätiloissa että ulkona.

Raskaasta kuorma-autoliikenteestä seurasi mm. melu- ja tärinähaittoja. Lisäksi tien lähellä olevat rakennukset ja niiden ikkunat sekä pihoilla olevat autot olivat jatkuvasti pölyn peitossa, ja pölyä oli myös sisätiloissa.

Allekirjoittamalla autat asukkaita!

Ristinummentien asukkaat ovat hakeutuneet seudulle luonnonrauhan ja hiljaisuuden perässä. Tämän adressin avulla voimme torjua aluetta uhkaavan häiriön.

Jokainen halukas voi tämän nettiadressin lisäksi tehdä muistutuksen tai ilmaista mielipiteensä asiasta suoraan kuntaan, esim. sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi. Kirjallisesta muistutuksesta / mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi.

Kiitos tuestasi!

Me allekirjoittaneet vastustamme ympäristöluvan myöntämistä West Express Oy:lle:


Ristinummentien asukkaat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ristinummentien asukkaat voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.




Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…