Rokottamattomien pakkorokotukset ja liikkumiskiellot täytäntöön HETI

Me allekirjoittaneet vaadimme lainsäätäjältä välittömiä toimenpiteitä terveysturvallisuuden takaamiseksi yhteiskunnassa muuttamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä seuraavalla tavalla:

 

Suomen oltava terveysturvallisuuden suunnannäyttäjä. Toimien tulee olla määrätietoisia, nopeita, voimakkaita, lain mukaisia ja anteeksiantamattomia. Hoitajien rokotepakot ei riitä, vaan toimien tulee olla kunnianhimoisempia.

 

Rokottautumisen on oltava pakollista. Jokainen ihminen on rokotettava vähintään 3 rokotteella (ja useammalla, kun sitä myöhemmin erikseen suositellaan).Rokottamisen osalta ei voida tehdä poikkeusta. Terveydelliset esteet rokottamiselle tutkittava ja rokottamisen riskit minimoitava niiden kohdaslla, joilla riski esimerkiksi anafylaktiselle shokille

 

Rokotevastaisen vihapuheen oltava kielletty. Rokotteiden turvallisuutta, tehoa tai muita tekijöitä arvosteleva, kyselevä tai epäkunnioittava sisältö poiostettava välittömästi yleisön saatavilta ja tekijää rangaistava sakolla (esimerkiksi 50 000 euroa).

 

KANNUSTAMINEN ROKOTTEEN HANKKIMISEEN

 

Rokottautumiseen on kannustettava. Seuraavien toimien avulla pyritään kannustamaan terveysturvallisen rokotteen hankkimiseen ilman pakottamista.

- Jokainen kieltäytynyt kartoitettava ja kirjattava julkiseen rokotekieltäytyjien rekisteriin, joka on julkisesti internetissä saatavilla. Rekisterin avulla kansalaisilla on mahdollisuus tarkastaa, onko  terveysturvallisuutta vaarantavia henkilöitä lähialueella

- Rokottamattoman tulee oleskella asuntonsa sisätilassa, kunnes rokotesuoja kunnossa

- Asunto on tyhjennettävä kalusteista ja tekstiileistä

- Rokottamattoman asunnosta on katkaistava kunnan toimesta veden ja sähkön saanti, kaukolämpö sekä internet-yhteys

- Kulku asuntoon ja sieltä pois estettävä sinetillä. Asuntoon jätettävä ilmoituslaite rokotteeseen suostumisesta.

- Asunnosta poistuminen tai ulkopuolisten saapuminen oltava kielletty.

- Elintarvikkeiden, lääkkeiden tai muiden tarvikkeiden luovuttamisesta rokottamattomalle rangaistava sakolla (esimerkiksi 5 000 euroa)

- Oikeus julkiseen terveydenhuoltoon sekä yksityiseen terveydenhuloltoon kiellettävä, kunnes rokottamattoman rokotesuoja on kunnossa

- Yksityisomaisuus otettava haltuun eristykseen käytettävää asuntoa lukuunottamatta

- Rokottamattoman hautaaminen yleisille hautausmaille kiellettävä lailla

 

Viimekädessä rokotettava terveysturvallisuuden takaamiseksi ja ihmishenkien suojaamiseksi pakolla. Rokottamaton on otettava kiinni, kuljetettava terveysturvallisesti rokotettavaksi ja rokotettava viimekädessä fyysisellä pakolla.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tristen Mäkelä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…