ROKOTUSJÄRJESTYKSESSÄ IKÄSYRJINTÄ / ÅLDERSDISKRIMINERING I VACCINATIONSORDNINGEN

Tiesitkö, että vain yli 60-vuotiaat kuuluvat iän perusteella riskiryhmiin THL:n rokotusjärjestyssuosituksen taustalla olevien tutkimusten mukaan (Williamson et al., 2020; Goodall et al., 2020; Cummings et al, 2020)? Tästä huolimatta hallitus on päättänyt jatkaa rokotuksia iän mukaan, vaikka riskiryhmiin kuuluviille on jo tarjottu rokotusta. Tämä tarkoittaa, että ikäryhmään 16-29 vuotta saavat odottaa hyvin pitkään – ilman perusteita.

Tämä ikäryhmä on jo saanut uhrata nuoruudensa tärkeitä hetkiä yhteiskunnan vanheimpien takia. Viime vuoden rajoitukset ovat monin tavoin vaikuttaneet heidän elämiin rajummin verrattuna muihin ikäryhmiin. Tapahtumia ja harrastuksia on peruttu, työelämään on ollut vaikeampi päästä ja elämänkumppaneita ovat jääneet tapaamatta. Helsingin kaupungin aikatauluarvion mukaan tarjotaan 16-19 vuotiaille rokotusaikaa vasta heinäkuun viimeisellä viikolla, mikä tarkoittaa että moni jopa aloittaa syksyllä koulunkäynnin tai opinnot ilman rokotuksen antamaa suojaa.

Vanheimpien ikäryhmien rokotusaste on tällä hetkellä jo melko korkea (yli 60-vuotiailla noin 85,7%), ja kaikille riskiryhmiläisille on tarjottu rokotusta. Nyt aloitetaan paikoittain yli 40-vuotiaiden rokottamista. Allekirjoittaneiden mukaan tämä on ikäsyrjintä. Nuorten ihmisten mahdollisuudet tavalliseen elämään rajoitetaan, ilman hyviä perusteita. Demokratianäkökulmasta on myös jopa pelottavaa, että tämä tapahtuu näin lähellä kunnallisvaaleja. Yleisradion rokotusarvion mukaan on noin puolet väestöstä saanut ensimmäisen koronarokotusannoksen ennen kunnallisvaaleja 13.6.2021. Nuorille ikäryhmille ei todennäköisesti tarjota rokotusta ollenkaan ennen vaaleja. Tämä lisää vanhempien ikäryhmien yhteiskunnallista valtaa nuorten kustannuksella, kun alle 40-vuotiaille ei tarjota turvallista tapaa äänestää.

Yleisen edun mukaista ei myöskään ole, että kokonaisia ikäryhmiä jätetään rokottamatta. Nuoret ovat ikäryhmänä myös heikommassa asemassa verrattuna keski-ikäisiin. He työskentelevät useammin palvelualoilla, käyttävät joukkoliikennettä enemmän ja liikkuvat usein ryhmissä, esimerkiksi opintojen, harrastuksien ja tapahtumien yhteydessä. Jos tämä ikäryhmä yksin jää rokotusjärjestyksessä viimeiseksi, niin yhteiskuntaan syntyy suuri joukko ihmisiä, joilla ei ole laumasuojaa ollenkaan.

Rokotusaikoja ei tulisi enää jatkaa iän perusteella ollenkaan, vaan kaikille tulisi tarjota samanlaista oikeutta turvalliseen elämään, iästä riippumatta.

Haluatko sinäkin, että oikeudenmukaisuus otettaisi rokotusjärjestyksessä huomioon? Adressin allekirjoittaminen ei kestä kuin pari minuuttia.

Jos asia on sinunkin mielestä tärkeä, niin voit myös ilmoittaa Yhdenvertaisuusvaltuutetulle syrjinnästä: https://turvaviesti.om.fi/YVVyhteydenotto

Olemme 3.5.2021 pyytäneet THL:ltä ja Sosiaali- ja terveysministeriöltä kommentia, mutta vielä ei ole tullut vastausta eikä perusteluita.

(Adressin perustajan mielestä tämä on periaatekysymys. Hän kuuluu itse ikäryhmään 30-39 vuotta.)

________________________________________________________________________

Visste du att studierna som THL grundar vaccinationsordningen på visar att du endast är i riskgrupp för allvarlig Covid-19 baserat på ålder om du är över 60 år (Williamson m.fl.,2020; Goodall m.fl, 2020; Cummings m.fl, 2020)? Ändå har de valt att fortsätta vaccinera i åldersgrupper även för yngre årskullar, vilket innebär att den yngsta gruppen 16-29 år är tvungna att vänta på vaccination - helt utan motivering.

Detta är en åldersgrupp som varit tvungen att uppoffra många viktiga milstolpar för de äldre generationernas skull. De har på många sätt påverkats mest av restriktionerna genom inställda hobbyn och evenemang, förlorade möjligheter till att skapa meningsfulla relationer och problem med att komma ut i arbetslivet. I Helsingfors kommer 16-19 åringar enligt nuvarande tidtabell att få boka vaccinationstid först i slutet av juli, vilket gör att vissa får börja skolåret utan vaccin.

Vi börjar ha en hög vaccinationsgrad för vår äldre befolkning (85,7% i medeltal för 60+) och både riskgrupp 1 och 2 har länge haft möjlighet att boka vaccinationstid. Nu börjar man på många områden vaccinera fullt friska 40-åringar. Det här utgör enligt oss undertecknande en åldersdiskriminering. Unga människor får sina praktiska möjligheter till ett vanligt liv begränsade, utan god motivering. Att detta dessutom sker så nära kommunalvalet är skrämmande ur ett demokratiskt perspektiv. Enligt Yle kommer ca 50 % av den vuxna befolkningen ha fått sitt vaccin före valet 13.6. Detta innebär att de yngre grupperna inte hinner få sin dos innan valet 13.6, vilket gör att de inte kan rösta på ett säkert sätt. Det här ökar det samhälleliga inflytandet som äldre generationer har, på bekostnad av de under 40-åringar som ännu inte erbjudits vaccin före valet.

Det är inte heller i samhällets intresse att ha en helt ovaccinerad befolkningsgrupp, som dessutom är mer utsatt än äldre grupper. Unga vuxna är överrepresenterade inom serviceyrken, är oftare beroende av lokaltrafik och rör sig oftare i sammanhang med stora folkmängder. Om de enskilt lämnas sist i vaccinationsordningen har vi en stor grupp människor utan flockskydd överhuvudtaget.

Varken de äldre eller yngre åldersgrupperna borde i dagsläget få förtur, utan alla invånare i Finland borde nu få boka tid på samma sätt, oberoende ålder.

Vill du vara med och försöka göra landet lite rättvisare? Det tar bara några minuter att skriva under denna namninsamling.

När du ändå är i farten kan du även gärna skicka in en snabb anmälan till diskrimineringsombudsmannen: https://turvaviesti.om.fi/YVVyhteydenotto

THL och Social- och hälsovårdsminsteriet har kontaktats för kommentar 3.5.2021, men har ännu inte återkommit med någon motivering.

(PS. Grundaren av adressen anser detta vara en principsak, och hör själv till gruppen 30-39.)  

 

 

Linkit:

THL, Rokotusjärjestys ja Covid-19-sairauden riskiryhmät https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat

YLE, Rokotustahti ja tilanne Suomessa https://yle.fi/uutiset/3-11300232

Williamson, E.J. et al., (2020) Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2521-4

Goodall, J.W. et al., (2020) Risk factors for severe disease in patiens admitted with COVID-19 to a hospital in London, England: a retrospective cohort study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7591271/

Cummings, M.J. et al., (2020), Epidemiology, clinical course, and outcomes of critically ill adults with COVID-19 in New York City: a prospective cohort stydy. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7276994/


Stephanie Sandvik    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Stephanie Sandvik voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…