RUDUS Lempäälän Sääksjärven kiviaineksen otto 2.vaihe

Tämä on uusi adressi, allekirjoita tämäkin, kiitos.

RUDUS suunnittelee kiviainestenottoa ja kiviainesjätteen käsittelyä Sääksjärvelle.

Hanke sijaitsee lähellä Lempäälän Sääksjärven taajamaa sekä Pirkkalan ja Tampereen kuntarajoja. 70 hehtaarin hankealueelta otetaan kiviaineksia enimmillään 30 vuoden ajan.  Hankealueelle tuodaan lisäksi murskattavaksi ylijäämälouhetta sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätettä valtavia määriä. Kuljetusreitti, siis rekkaralli alueelle on Sääksjärven taajaman kautta. Toimintaa ja kuljetuksia on arkipäivisin ympäri vuoden.

Me hankkeen vastustajat olemme laatineet adressin, jolla vastustetaan edelleen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) toisessa vaiheessa Sääksjärvelle kaavailtua jättilouhosta ja puolustetaan luontoarvoja.  Linkki YVA-selostukseen.

Ruduksen hankesuunnitelma on erittäin ristiriitainen sekä yhteiskunnan että yksittäisen ihmisen kannalta. Alueellamme on paljon lapsia ja hanke on suuri uhka heille niin liikenneturvallisuuden huononemisen, terveyshaittojen kuin arvokkaan luontokonaisuuden tuhoamisen johdosta. Suunnitelmassa selvästi vähätellään asukkaan hyvinvoinnin merkitystä ja nähdään, että on yhteiskunnan etu, kun louhostoiminta aloitetaan Sääksjärvellä. Rudus on kartoittanut luonto- ym. arvot, mutta vesittää saman tien niiden merkityksen ekologian ja ihmisen virkistyskäytön kannalta. Suunnitelma läpivalaisee Ruduksen arvomaailman, jossa liiketalous ajaa ihmisen hyvinvoinnin ohi. Yhdyskuntien tarvitsema kiviainestenotto on syytä hajauttaa maakunnassa eikä keskittää Lempäälään. 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ilmenevät parhaiten, kun häiriötekijöitä yhdistellään.  Murskaustoiminta, raskaan liikenteen lisääntyminen, yhdyskuntien suunnittelemat liikenteen ja logistiikan infra-hankkeet, nykyiset rauta- ja maantiet ja lentoliikenne yhdistyneenä aiheuttavat haittojen selvää nousua. Tätä ei Lempäälän Sääksjärvellä haluta. 

Ruduksen hankealue on luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä. Ekologiseen verkostoon kuuluva luonnon ydinalue pienenee ja pirstoutuu kalliokiviaineksen oton sekä toiminnan aiheuttaman liikenteen vuoksi. Hanketoiminta heikentää ihmisten ja eläinten elinalueita ja vaikeuttaa liikkumista. Alueen merkitys laajana, yhtenäisenä metsäalueena heikkenee ratkaisevasti. Kiviaineksen oton myötä meluvaikutukset lisääntyvät, ja nykyisen suhteellisen hiljaisuuden häviäminen muuttaa luonnon kokemista ja laskee ratkaisevasti lähialueen virkistysarvoa huonontaen asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

Kannatamme vaihtoehtoa VE0 eli hanketta ei toteuteta. Vastustamme jyrkästi hankkeen toteutusta missään muodossa (VE1-VE4).

 Auta estämään tämä jättihanke allekirjoittamalla adressi!

Avainsanoja: Melu, pöly, ympäristömyrkky, raskas liikenne, turvallisuus, virkistys, luonto, Birgitan polku, kalasääksi 

Sääksjärventien asukasyhdistys ry                              puolesta Pekka Siitonen

Pirkkalan ympäristöyhdistys ry  PYY kotisivut               puolesta Pirkko Huovila

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pirkko Huovila voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö seksin myynti kieltää?