Ruorasmäen kylä ja lähialueet Joutsaan

Pertunmaan kunta on talouskriisinsä johdosta joutunut kuntaliitosselvitykseen. Selvityksessä tarkastellaan vaihtoehtoja kuntaliitoksen toteuttamiseksi naapurikuntien kanssa. Pertunmaa siis joko liitetään jonkun naapurikunnan yhteyteen tai vaihtoehtoisesti se voidaan pilkkoa, jolloin Pertunmaan osia liitettäisiin kahteen tai useampaan naapurikuntaan. Historiallisesti Pertunmaa on aikoinaan muodostettu kolmen eri kunnan osista.  

 

Ruorasmäen kylä lähialueineen on virkeää seutua ja alueella on oma kyläyhdistyskin. Alueella asuu kaikenikäistä väkeä. On yrittäjiä, korkeakoulutettuja etätyöntekijöitä sekä monilla eri aloilla toimivaa työikäistä ja työtä tekevää väestöä, maanviljelijöitä, mökkiläisiä sekä maanomistajia perheineen.  Alueelle on viime aikoina suuntautunut myös uutta muuttoliikettä. Ruorasmäen asukkaille ja mökkiläisille jo nykyäänkin luonteva asiointisuunta on Joutsa. Joutsassa on myös keskeiset tarvittavat palvelut, monipuoliset kaupat, terveyskeskus ja esimerkiksi lukio. Joutsaan liittymisen myötä Ruorasmäen kohdalla moni asia jopa paranisi nykyisestä, kuten esimerkiksi se, että kylän nuorille lukio olisi Joutsassa huomattavasti lähempänä kuin nykyisin. Ruorasmäen alueen elinvoimaisuuden kannalta liitos Joutsan kunnan kanssa onkin kylän ja sen lähialueiden kannalta ratkaisevan tärkeää.  

 

Pertunmaan luoteisosan Ruorasmäen kylä, samoin kuin sen lähialueet olisivat erittäin hankalassa tilanteessa kuntaliitoksen suuntautuessa etelään. Liitos etelän suuntaan olisi suoraan sanottuna lopullinen kuolinisku nykyisen Pertunmaan luoteisnurkalle.  

 

Kunnan virallinen johto vaikuttaa ajavan ratkaisua, jossa Pertunmaan alue säilyisi yhtenäisenä. Tämä vetoomus ei sinänsä ota mitään kantaa siihen tulisiko kunta pilkkoa vaiko ei. Vasta-argumentteina kunnan johdon ja paikallislehden näkemyksiin kuitenkin esitetään, että kunnan jakaminen ei ole erityisen vaikeaa eikä ilmapiiri pilkkomisesta huonone. Kunnan asukkaita ensisijaisesti kiinnostaa heidän oma ja heidän lastensa tulevaisuus, ja alueiden elinvoimaisuuden pitäisikin olla ensisijainen kriteeri vaihtoehtoja puntaroitaessa. Pertunmaan pilkkominen on realistisesti tarkasteltuna ainoa vaihtoehto, jossa jokainen kylä ja nurkka pääsisi lähimmäs uuden kunnan keskusta ja palveluitaan. Monien kuntalaisten näkökulmasta se on optimaalisin vaihtoehto, vaikka virallista johtoa arvatenkin mietityttää virkojensa kohtalo ja poliitikkoja perinteisen äänestysalueensa hajoaminen.  

 

Me allekirjoittaneet vetoammekin siis päättäviin tahoihin, että Ruorasmäen kylä lähialueineen liitettäisiin Joutsaan.