Ruotsinkylän kyläkoulu säilytettävä!

Tuusulan kunta kehittää voimakkaasti palveluverkkoaan. Osana kouluverkkouudistusta kunta pohtii vakavasti Ruotsinkylän koulun lopettamista poikkeuksellisesti jo vuonna 2025, ja samalla oppilaiden siirtämistä osaksi Riihikallioon valmistuvaa kampusta.

Ruotsinkylän koulu on aiempien suunnitelmien mukaan päätetty pitää voimissaan siihen saakka, kunnes Lahelan kampus valmistuu, eli vuoteen 2029.

Ruotsinkylän koulu on toiminut vuodesta 1894, eli se viettää tänä vuonna 130-vuotisjuhlavuottaan! Samalla se on Tuusulan vanhin, edelleen toiminnassa oleva koulu. Suomen- ja ruotsinkieliset koulut toimivat samassa rakennuksessa vuoteen 1917 asti, jolloin ruotsinkielinen Klemetskog skola rakennettiin noin kilometrin päähän. Valitettavasti myös Klemetskog skola kokee tänä keväänä karun kohtalon siirtyä osaksi tulevaa Tuusulanjärven kampusta.

Ruotsinkylän koulu on noin 70 oppilaan alakoulu Etelä-Tuusulassa. Koulussa toimii luokat 1-6. Maaseutumainen ympäristö ja luonto tarjoavat ainutlaatuisen ja turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Pienessä ja elinvoimaisessa koulussa jokainen saa tarvittavan yksilöllisen tuen ja kohtelun. Pienten koulujen mm. pedagogiset edut on kiistattomasti osoitettu useissa eri tutkimuksissa.

Ruotsinkylän Koti- ja kouluyhteisö toteutti vanhemmille kyselyn siitä, että kannattavatko he Riihikallioon siirtoa 2025, vai koulun jatkamista nykyisellään 2029 asti. Läpi koko koulun luokka-asteiden perheiden tahtotila on selkeä;  säilyttää Ruotsinkylän koulu nykyisellään. Kaikki kyselyyn vastanneet vanhemmat (60 kpl) äänestivät nykyisen koulun jatkumisen puolesta.

Ruotsinkylän Koti-ja kouluyhteisö puoltaa vanhempien toiveen mukaisesti koulun säilyttämistä toimintakykyisenä Lahelan kampuksen valmistumiseen asti, kuten alkuperäinen kunnan suunnitelma on ollutkin. Emme kannata, emmekä hyväksy, koulun lakkauttamista ennenaikaisesti.

Ruotsinkylän koulun lakkautusuhkaa perustellaan säästöillä. Kunnan esittelemissä kustannussäästölaskelmissa on kuitenkin osittain oletuksia ja arvauksia esimerkiksi vuokratun paviljongin tilavuokraa koskien. Laskelmat eivät perustu faktoihin vaan oletuksiin. Myöskään jättikampusten tuomat edut ja säästöt eivät ole aukottomia.

Elinvoimainen kyläkoulu ympäristöineen on kylälle niin paljon enemmän kuin vain pelkkä oppimispaikka tai välitön säästökohde. Se on arvosijoitus lähiseudun lasten ja perheiden nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, jota ei voi rahassa mitata.

Ruotsinkylän koulun lopettaminen merkitsisi pahimmillaan koko kylän vetovoiman vähenemistä vuosina 2024-2029. Yleisesti kyläkoulujen säilyttäminen osana kouluverkkoa, vähintäänkin mahdollisimman pitkään, tarjoaisi laajan palvelutarjonnan erityyppisten perheiden tarpeisiin.

Toivottavaa olisi, että Tuusulan ja myös koko Suomen kuntapäättäjät ymmärtäisivät ja tunnustaisivat kyläkoulujemme ainutlaatuisen arvon.

Kannattamalla tätä adressia, ette osoita tukeanne vain Ruotsinkylän koulua kohtaan, vaan yleisesti myös muita kyläkouluja.
Seuraavassa vaiheessa kun lakkautusuhan alla voidaan olettaa olevan Tuusulassa esimerkiksi Nahkelan, Tuomalan ja Vanhankylän -kyläkoulujen.

Entisten, nykyisten ja tulevien Ruotsinkylän koulun oppilaiden, vanhempien
ja henkilökunnan puolesta,

Ruotsinkylän koulun puolesta,

Ruotsinkylän koulun Koti- ja kouluyhteisö


Ruotsinkylän koulun Koti- ja kouluyhteisö    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Ruotsinkylän koulun Koti- ja kouluyhteisö näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…