Vastustamme Ruusulehdon sulkemista

Pietarsaaren kouluverkkotyöryhmä ehdottaa rajuja muutoksia kaupungin peruskouluverkkoon. Mikäli ryhmän ehdotus menee läpi, tietää se mm. lakkautusta Ruusulehdon koululle vuoden 2016 syksystä lähtien. Ruusulehdon koulu on sadan oppilaan ja 20 aikuisen työpaikka.

Ruusulehdon koulun ympärillä sijaitsee kaksi tiheästi asuttua asuinaluetta, joista lapsilla on turvallinen koulumatka alikulkutunneleiden ja vastavalmistuneen pyörätien kautta. Toisella asuinalueella on juuri alkanut ns. sukupolven vaihdos, ja toisella asuinalueella rakennetaan uusia taloja, joten lisää suomenkielisiä lapsia on koululle tulossa. Koulua ympäröivä metsä ja lammen ympäristö tarjoavat oppilaille loistavan oppimisympäristön mm. ympäristökasvatuksen ja luonnontieteiden käsittelyyn.

Koulua on remontoitu viime vuosina paljon, viimeisimpänä uudisosana mainittakoon esikoulun tilat, jotka otettiin käyttöön reilu vuosi sitten. Koululle on myös tehty laitehankintoja. Korkeasta iästä huolimatta koulu on loistavassa kunnossa niin rakenteellisesti kuin tekniikkansa puolesta. Koulun henkilökunta on lämminhenkinen ja innokas toteuttamaan nykyaikaista pedagogiikkaa. Koululla toimii vireä koti- ja kouluyhdistys jonka tahdittamana koululaisten vanhemmat järjestävät useita tapahtumia ja tempauksia pitkin lukuvuotta.
Koulu on myös valittu sydänyhdistyksen kummikouluksi. Sydänyhdistyksen väki osallistuu tempauksiin sekä auttavina käsinä että kunniavieraina. Koulun pihaa on myös alettu kohentamaan syksyllä 2014. Sinne on vastikään valmistunut aita jalkapallokentän ympärille ja lapset ovat saaneet ilokseen uuden kiipeilytelineen. Koululaiset istuttivat yhdessä aitataimia pihan eristämiseksi autoliikenteeltä ja viihtyisyyttä tuomaan.

Kustannuksia laskiessa päättäjien tulisi pohtia asiaa lasten näkökulmasta. Voidaanko asettaa hintalappu lasten turvalliselle kasvulle pienessä kyläkoulumaisessa yhteisössä, vaihtoehtona on hinta lasten hyvinvoinnista, turvattomasta ja pitkästä koulumatkasta? Lapsemme menettävät turvalliset lähikontaktinsa opettajaansa ja luokkakavereihinsa ja hukkuvat massaan isossa koulussa ja joutuvat todennäköisemmin kiusatuksi suuressa koulussa.

Toteutuessaan lakkautus pakottaa myös siirtämään alakoulun 6. luokat koko kaupungin alueella yläkoulun puolelle. Tämä taas ei ole paras ratkaisu, ei pedagogisesti,  eikä lasten kehityksenkään kannalta.


Me allekirjoittaneet vastustamme Ruusulehdon koulun lakkauttamista.


Ruusulehdon koti- ja kouluyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään