Rykmentinpuiston metsä säilytettävä ja Puistokylä arvioitava uudelleen

Tuusulan Rykmentinpuiston metsä on monimuotoinen yhtenäinen metsäalue, jonka arvo virkistys-, liikunta-, ja luontokohteena on kokonaisuutena huomattava. Rykmentinpuisto on hyvin monelle kuntalaiselle tärkeä lähiluontokohde ja virkistysalue. 

Suunniteltu Puistokylän asuinalue olisi toteutuessaan alku yhtenäisen metsäalueen pilaamisessa ja sen mukana heikentäisi kunnan asukkaiden mahdollisuuksia nauttia luonnontilaisesta metsästä monipuolisten harrastusten ja retkeilyn parissa. Sen sijaan, että uusille asuinalueille rakennetaan miljoonilla euroilla puistoja, voitaisiin suojella jo olemassa olevia metsiä. 

Toisaalla Sikokallion tuntumassa ollaan jo aloittamassa hakkuita yritysalueen alta. Lähivirkistysalueiksi kaavoitetuilta alueilta on suunniteltu kaadettavaksi 50-70 % puista, tonteilta ja katualueilta 100 %. Kyseisellä alueella on todettu erittäin uhanalaisen ja luonnonsuojelulain (LSL) 42 §:n nojalla rauhoitetun lahokaviosammalen esiintymiä. 

Nykyiset ulkoilumaastot ovat jo sinällään ja ilman rakentamista merkittävä liikunta- ja harrastusalue, johon saavutaan ympäri pääkaupunkiseutua. Alueen hienosti hoidetut hiihtomaastot ja frisbeegolf-rata, sekä vuosikymmenten saatossa muodostuneet polkuverkostot ovat Etelä-Suomessa vertaansa vailla. Hyrylän varuskunnan historia näkyy metsässä vanhojen vallirakenteiden ja juoksuhautojen muodossa. Luonnontilainen metsä tarjoaa kävijöilleen elämysten lisäksi myös sieniä ja marjoja kotiin vietäväksi.

Tuusulan vetovoima perustuu luontoon ja maaseutuun. Tuusulan kunta on myös sitoutunut kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tavoitteisiin. Puistokyläprojekti ei vastaa allekirjoittaneiden käsitystä luonnonläheisestä kuntakehityksestä. Emme myöskään hyväksy Sikokallion virkistysalueeksi kaavoitetun metsän tuhoamista. Perusteellinen luontoselvitys koko Rykmentinpuiston alueen luontoarvoista on tarpeen.

Me allekirjoittaneet vaadimme Tuusulan kuntaa säilyttämään Rykmentinpuiston monimuotoisen metsän luonto-, virkistys- ja harrastuskäytössä sekä arvioimaan Puistokylän kaavoitussuunnitelmaa kokonaan uudelleen. Sikokallion ympäristön arvokasta luontoa tulee kaikin tavoin suojella. 

 

Linkkejä kaavoitussuunnitelmiin:

Osayleiskaava: https://kartta.tuusula.fi/?link=3iDdX4

Puistokylän suunnitelma: https://kartta.tuusula.fi/applications/sukka/dist/?fbclid=IwAR23ZQhPafXhz4HU6nk1XABcqs53OORLDjNDOjiy23iM0Gf3B7XQxLIjdnw#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.tuusula.fi%252F/sukka_asemakaava_user/968